Vej

nproadp_logo.jpg

Novapoint Vej Proff. er et værktøj til en hurtigt og effektiv fremstilling af projektplaner for alle typer af veje, gader og kryds. Programmet indeholder komplette funktioner til projektering, beregninger, tegningsproduktion og oprettelse af forskellige typer rapporter. Modulet - Novapoint Vej Proff. indeholder som hovedfunktioner, linjekonstruktion, vejmodel, krydskonstruktion, kotesætning, tegningsproduktion og 3D-optegning. For yderligere information, henvises tilNovapoint Vej Proff.Dokumentation


Personal Tools
In Other Languages