Kørebaneafmærkning

Novapoint Kørebaneafmærkning - er et smidigt PC-Værktøj, til optegning af afmærkningsplaner i vejprojekter. Novapoint Kørebaneafmærkning, er et modul som indeholder alle de funktioner, der er nødvendige for at tegne - længdeafmærkningslinjer, tværafmærkninger, tekster og symboler i en plantegning (afmærkningsplan). Modulet findes med sin eget menu (PullDown / Værktøjlinje) - tilsvarende de andre Novapoint-moduler, som - Vej-Proff, Vejtavler, Vand&Afløb, Landskab, Jernbane, Bro, Støj m.fl.. Modulet er et selvstændigt modul, som kan anvendes uafhængigt af de andre Novapoint moduler.

Yderligere information findes på websiden http://www.vianova.dk/Produkter/Novapoint-produkter/Novapoint-KoerebaneafmaerkningDokumentation


Personal Tools
In Other Languages