Vand og Afløb

Novapoint VA er et CAD-program til design af ledningsanlæg Horisontal, og Vertikal. Vand og Afløbs modulet er særdeles velegnet til planlægning og design af alle typer af tekniske ledningsanlæg - Vandledninger Regn- og Spildevandanlæg, samt ledninger- og Kabelanlæg. Programmet er let at bruge og indeholder komplete funktionaliteter til planlægning, design, beregning, tegning og rapportering. Novapoint VA består af konfigurations del, konstruktions del, beregnings del, tegning og rapport del. I konfigurationen, defineres indstiller og regler for brug af materialer og dimensioner for ledniger og samlingstyper, samt definering af “Udgravning” - som er VA-modulets udgravningstværsnit med ledningspaceringer kombineret med ledningernes samlingstype. Under konstruktion designes den horisontale og vertikale linjeføring som en samlet helhed, med en automatisk kobling mellem dem.

Yderligere information findes på websiden NovapointDokumentation


Personal Tools
In Other Languages