Novapoint Online Documentation

Novapoint 17.20.FP2a

Release date: 2009-09-25


Links: Base | Road | Area Planning | Landscape | Terrain Design | Railway | Noise | Bridge Design | Tunnel | Water & Sewer | District Heating | Road Signs | Road Marking | Land Acquisition Planner

Updates in NP Base

Import to DTM

When importing Land XML-files to DTM lines with two or three points was imported without z-values. This is now corrected.

Updates in NP Landscape

Elevation Tools

A malfunction when setting out point elevations(locking distance, slopes or elevations) has been corrected.

Help files

Help files item in Landscape menu is linked directly into wikinova!

Updates in Novapoint Road

Alignment Design

  • AutoCAD object snap functions can now be used on the vertical construction alignment.

Road Model

  • Function: Export of setting out data

The centerline is now included in the layer in the LandXML (Mikrofyn) export. Without centerline in the layer description, Mikrofyn machine guidance system could not read the file.

  • Function: Export of setting out data

When exporting wireframe to Land XML not all lines exported contained 3D-data. This is now corrected.

  • Superelevation and widening can now be calculated for all design standards.
  • External Models will now always be displayed in cross-section viewer. In some cases the external model will not display in the first and last chainage.

Vehicle Track Analyzer

  • Bugfix: The calculation was sometime failing depending on the direction of the reference geometry
  • Danish config file: To get better results compared to the curves in the design rules maximum turning angle is increased for vehicles PV, DB, LV and PVT. Width of vehicle DB corrected.

Updates for Water and Sewer

Konstruksjon:

- Lagt inn kontroll at standardverdier for kurvetilpasning blir registrert ved oppstart av prosjekt. Ved første gangs oppstart og bruk av kurvetilpasning manglet inndataene, og funksjonen Kurvetilpasning på H.klikkmenyen i grafikken virket ikke. (Til forskjelll fra ved kobling til Vegmodellen, hvor inndataene blir registrert direkte i dialogen av bruker).

Tegning/presentasjon

Plan

- I FP2 ble “trim/extend” i innerkant/ytterkant av nodepunkt endret noe. Dette medførte at noen tilfeller at ledninger, som ikke var kontinuerlige gjennom traseen, eller hadde et gitt avstand fra endepunkt til neste ledning startpunkt, likevel ble tegnet som kontinuerlige i plantegningen. Som en følgefeil av dette ble kummene tilknyttet ledningenes endepunkt forskjøvet, og vist på feil sted i tegningen.

Dette er nå rettet. Og det lagt inn en minsteavstand mellom ledningers endepunkt før “extend” benyttes.

Profil:

- Innstilling for Linjetype endret slik at presentasjon av ledning med kurvetilpasning ikke blir vist som kontinuerlig. - NCO funksjon for oppdatering av lengdeprofil er rettet

MERK - Kjente feil/mangler

Ved uttegning av “Eksisterende objekt” fra Terrengmodellen i Lengdeprofil. Om det ikke er lagret noen egenskapsdata på objektet vil det medføre at det ved uttegning kommer en feilmelding, som ber brukeren lagre en logfil. Klikk nei på meldingen. For å unngå feilmedlingen - Åpne terrengmodellviseren og legg inn data på objektet.

Prosedyren (interhåndteringen) ved lagring av Eksisterende objekter skal bli endret, og rettes opp i til neste oppdatering.

Updates in Novapoint Road Sign

Finnish version

  • bugfix: 611 roundabout and 641 problems with align in some cases

Personal Tools
In Other Languages