Novapoint 17.20.FP2e

Julkaisupäivämäärä: 2010-02-25

Novapoint Base

 • Poikkileikkaukset maastotietokannasta; maalajirajan viiva ei ole enää sulkeutuva murtoviiva
 • Pituusleikkauksen piirto maastotietokannasta; tulosteissa kuvautuu nyt oikein viiva-viiva geometrian kaltevuus- ja matkalaatikkotiedot

Novapoint Landscape

Tasauksen suunnittelu 2.2

Toiminnot säilyttävät kaikki korkeusobjektin sijainnin muutokset. Mikäli asetuksiin tehdään muutoksia pitää kuvassa olevat objektit päivittää. Tämä voidaan tehdä uudella toiminnolla “Päivitä korkeuspisteet”.

Annettaessa käsin korkeustietojen lisämerkintöjä (alleviivaus ym.) korkeustiedot päivittyvät automaattisesti.

Parannus:

 • Korkeustekstin ja sen alleviivauksen etäisyyttä kasvatettu selkeyden parantamiseksi

Uusi toiminto:

 • “Päivitä korkeuspisteet”: toiminto palauttaa valittujen pisteiden alkuperäisen korkeusasetuksen

Korjaus:

 • Korkeustekstin alleviivaus ei enää häviä käytettäessä toimintoa “Osoitetun pisteen siirto”

Novapoint Road

 • Luiskaviivojen piirto väylämallista ei enää aiheuta virheilmoitusta
 • Väyläpoikkileikkauksia tulostettaessa varoitetaan käyttäjää jos objekteja on piirtoalueen ulkopuolella. Piirtoalueen ulkopuolelle jääviä objekteja ei piirretä, piirtolaajuuteen voidaan vaikuttaa asettamalla poikkileikkausten pystyetäisyys suuremmaksi
 • Väylämallin poikkileikkaukset ja malli rakentuu nyt oikein vaikka päälaskentalinjassa on viiva-viiva geometriaelementtejä
 • Korjattu maisemointipinnan massalaskenta, mikäli väylämallissa on käytetty reunapintoja/sisäluiskaa ja maisemointia samanaikaisesti
 • Väylämallin piirto kuvaan, korkeuskäyrien desimaalitarkkuus voidaan jälleen asettaa
 • Pituusleikkauksen piirto väylämallista, tulosteissa kuvautuu nyt oikein viiva-viiva geometrian kaltevuus- ja matkalaatikkotiedot

Novapoint Railway

 • Ratageometrian lisätiedot (mm. kallistus, nopeus) kirjoitetaan nyt LandXML siirtotiedostoon geometriatietojen mukana
 • Kallistusarvojen editointi ei enää ole mahdollista radan tiedot -dialogissa. Kallistusarvot syötetään geometrian suunnittelussa.
 • Ratamalliin määritetty vieritäyttö kuvautuu nyt oikein ratapoikkileikkaustulosteissa

Novapoint Water and Sewer

 • Törmäystarkastelussa laskenta ottaa nyt huomioon seinämävahvuudet
 • Kaivojen numerot piirtyvät nyt oikealle korkeudelle kaivannon pituusleikkaustulosteessa
 • Symbolien “sv_rumpu” ja “vj_tulppa” kiertokulma on korjattu

Novapoint Road Sign

 • Korjattu ongelma merkkien esikatselussa liikennemerkkikirjastossa. Tietyissä laitteistokokoonpanoissa ei esikatselu ollut käytettävissä.

Personal Tools
In Other Languages