Novapoint 18.00.FP1

Novapoint 18.00 ohjelmiston uusimman päivitysversion 18.00.FP1 ominaisuudet moduulien toiminnallisuuksien osalta ovat pääosin samat kuin versiossa 17.20.FP2e.

Suositellut AutoCAD alustat

Novapoint 18.00 ohjelmistoversiota voidaan käyttää Autodesk 2010 alustalla:

 • AutoCAD 2010
 • AutoCAD Map 3D 2010
 • AutoCAD Civil 3D 2010

Novapoint Virtual Map 6.0

Novapoint Virtual Map on mukana ohjelmiston asennuspaketissa.

Novapoint Base

 • Poikkileikkaukset maastotietokannasta; maalajirajan viiva ei ole enää sulkeutuva murtoviiva
 • Pituusleikkauksen piirto maastotietokannasta; tulosteissa kuvautuu nyt oikein viiva-viiva geometrian kaltevuus- ja matkalaatikkotiedot
 • Korjattu ongelmia kartan digitoinnin konfiguraatiotiedoston valinnassa ja symbolien poluissa (käytetyn konfiguraation mukaisesti)

Novapoint Landscape

Tasauksen suunnittelu 2.2

Toiminnot säilyttävät kaikki korkeusobjektin sijainnin muutokset. Mikäli asetuksiin tehdään muutoksia pitää kuvassa olevat objektit päivittää. Tämä voidaan tehdä uudella toiminnolla “Päivitä korkeuspisteet”.

Annettaessa käsin korkeustietojen lisämerkintöjä (alleviivaus ym.) korkeustiedot päivittyvät automaattisesti.

Parannus:

 • Korkeustekstin ja sen alleviivauksen etäisyyttä kasvatettu selkeyden parantamiseksi

Uusi toiminto:

 • “Päivitä korkeuspisteet”: toiminto palauttaa valittujen pisteiden alkuperäisen korkeusasetuksen

Korjaus:

 • Korkeustekstin alleviivaus ei enää häviä käytettäessä toimintoa “Osoitetun pisteen siirto”

Novapoint Road

 • Luiskaviivojen piirto väylämallista ei enää aiheuta virheilmoitusta
 • Väyläpoikkileikkauksia tulostettaessa varoitetaan käyttäjää jos objekteja on piirtoalueen ulkopuolella. Piirtoalueen ulkopuolelle jääviä objekteja ei piirretä, piirtolaajuuteen voidaan vaikuttaa asettamalla poikkileikkausten pystyetäisyys suuremmaksi
 • Väylämallin poikkileikkaukset ja malli rakentuu nyt oikein vaikka päälaskentalinjassa on viiva-viiva geometriaelementtejä
 • Korjattu maisemointipinnan massalaskenta, mikäli väylämallissa on käytetty reunapintoja/sisäluiskaa ja maisemointia samanaikaisesti
 • Väylämallin piirto kuvaan, korkeuskäyrien desimaalitarkkuus voidaan jälleen asettaa
 • Pituusleikkauksen piirto väylämallista, tulosteissa kuvautuu nyt oikein viiva-viiva geometrian kaltevuus- ja matkalaatikkotiedot

Novapoint Railway

 • Ratageometrian lisätiedot (mm. kallistus, nopeus) kirjoitetaan nyt LandXML siirtotiedostoon geometriatietojen mukana
 • Kallistusarvojen editointi ei enää ole mahdollista radan tiedot -dialogissa. Kallistusarvot syötetään geometrian suunnittelussa.
 • Ratamalliin määritetty vieritäyttö kuvautuu nyt oikein ratapoikkileikkaustulosteissa

Novapoint Water and Sewer

 • Törmäystarkastelussa laskenta ottaa nyt huomioon seinämävahvuudet
 • Kaivojen numerot piirtyvät nyt oikealle korkeudelle kaivannon pituusleikkaustulosteessa
 • Symbolien “sv_rumpu” ja “vj_tulppa” kiertokulma on korjattu

Novapoint Road Sign

 • Korjattu ongelma merkkien esikatselussa liikennemerkkikirjastossa. Tietyissä laitteistokokoonpanoissa ei esikatselu ollut käytettävissä.

Novapoint Road Marking

 • Symbolien sijoittelussa viivaa pitkin on parannettu suunnan hallintaa
 • Korjattu ongelma jossa symbolit eivät aina olleet näkyvissä kun moduulia ei ollut ladattu
 • Korjattu ongelma jossa symbolien täyttöväri ei päivittynyt väriä vaihdettaessa
 • Parannettu toiminnallisutta merkintöjä viewportin kautta luotaessa
 • Nopeusrajoituksien symbolit lisätty
 • Symbolien nimet päivitetty suunnitteluohjeen mukaisiksi

Novapoint Tunnel

 • Korjattu useita ongelmia liittyen 3D-mallin piirtämiseen, määrälaskentaan ja mittaustietojen kirjoitukseen
 • Lisätty mahdollisuus mallintaa toinen puoli tunnelista suorana, ja toinen käyttäen kaarevuuden määrittämiseen parametreja

Personal Tools
In Other Languages