Novapoint 18.20.FP4

Julkaisupäivämäärä: 20.12.2012

Novapoint Road

 • Muutos siirtotiedostotyypin XROAD (.txt) sisäänluvussa geometrian suunnittelussa. 18.20/30.FP4 -versiosta alkaen mikäli geometria luetaan siirtotiedostosta, piirretään se kuvaan sellaisenaan eikä sitä tarkasteta moduulin pääpistelaskennassa. Geometria talletetaan automaattisesti väliaikaisesti (ryhmä=0, ominaisuuskoodi=0), minkä jälkeen käyttäjä voi avata geometrian maastotietokannasta. Tällöin se lasketaan pääpistelaskennassa ja voidaan tallettaa käyttäjän määrittämälle nimelle haluttuun ryhmään. Automaattisesti ruudulle piirettyä geometriaa ja maastotietokannasta luettua geometriaa voidaan vertailla ruudulla mahdollisten erojen löytämiseksi tai käyttää toimintoa “Kahden mittalinjan etäisyys”. Syynä ko. siirtotiedostotyypin sisäänluvun muutokseen on se, että joissain tapauksissa siirtotiedoston sisältämien elementtien välillä on ollut epätarkkuuksia, esim. kulmapoikkeamia. Vaikkakin poikkeamat ovat olleet erittäin pieniä, on se johtanut pääpistelaskennassa elementtien sijaintien muutokseen (laskennallisesti oikeaan sijaintiin). Lisätietoa Novapoint uudet ominaisuudet -dokumentissa Vianovan tukipalvelusivuilla.
 • Rakennekerroksia ja väylän pohjaa voidaan nyt ohjata useammalla kuin yhdellä geometrialla, tarvittaessa voidaan geometriaa käyttää jokaisessa pinnassa.

Novapoint Railway

 • Muutos siirtotiedostotyypin XROAD (.txt) sisäänluvussa geometrian suunnittelussa. 18.20/30.FP4 -versiosta alkaen mikäli geometria luetaan siirtotiedostosta, piirretään se kuvaan sellaisenaan eikä sitä tarkasteta moduulin pääpistelaskennassa. Geometria talletetaan automaattisesti väliaikaisesti (ryhmä=0, ominaisuuskoodi=0), minkä jälkeen käyttäjä voi avata geometrian maastotietokannasta. Tällöin se lasketaan pääpistelaskennassa ja voidaan tallettaa käyttäjän määrittämälle nimelle haluttuun ryhmään. Automaattisesti ruudulle piirettyä geometriaa ja maastotietokannasta luettua geometriaa voidaan vertailla ruudulla mahdollisten erojen löytämiseksi tai käyttää toimintoa “Kahden mittalinjan etäisyys”. Syynä ko. siirtotiedostotyypin sisäänluvun muutokseen on se, että joissain tapauksissa siirtotiedoston sisältämien elementtien välillä on ollut epätarkkuuksia, esim. kulmapoikkeamia. Vaikkakin poikkeamat ovat olleet erittäin pieniä, on se johtanut pääpistelaskennassa elementtien sijaintien muutokseen (laskennallisesti oikeaan sijaintiin). Lisätietoa Novapoint uudet ominaisuudet -dokumentissa Vianovan tukipalvelusivuilla.
 • Geoemetrian suunnittelussa korjattu ongelma joka aiheutti geometrian suunnittelussa toiminnon kaatumisen, mikäli geometrian ensimmäinen elementti oli siirtymäkaari.
 • Rakennekerroksia ja väylän pohjaa voidaan nyt ohjata useammalla kuin yhdellä geometrialla, tarvittaessa voidaan geometriaa käyttää jokaisessa pinnassa.

Novapoint Water&Sewer

 • Korjattu ongelma joka aiheutti sen, että käyttäjän ei ollut mahdollista asettaa kaivannon tiedoissa erikseen johdon seinämäetäisyyttä vasemmalla ja oikealle puolelle.

Novapoint Virtual Map

 • Novapoint Virtual Map päivittyy versioon 6.5.4, sisältäen mm. useita virhekorjauksia. Julkaisutiedot.

Novapoint Tunnel

 • The functionality for niches and crossing tunnels is improved and is now fully operational for making 3D-drawings. There are still some known errors, so the user must be careful when using this functionality. Drawing production, volume calculation and setting out data do still not support niches and crossing tunnels.
 • An error causing negative volume calculation results for some situations is now corrected.
 • The model space drawing for geology and rock support did crash for some situations. This is now corrected.
 • Cross-section drawing: The elevation arrow for SOK for railroad projects is now drawn at the correct place on the rail.
 • 3D-Drawing: The layer names in the ordering dialog is remembered from session to session - even for the new elements; niches and crossing tunnels

Personal Tools
In Other Languages