Novapoint 18.20.FP4j

Julkaisupäivämäärä: 7.8.2014

Novapoint Base

 • Piirrä pituusleikkaus maastotietokannasta, nappi jolla voidaan valita viiva kuvasta ei toiminut. Tämä on nyt korjattu.
 • Tiedonsiirto, LandXML/Inframodel. Aineiston sisäänlukuun lisätty optio, jolla voidaan erotella tiedostossa olevat geometriat ja pinnat väylittäin.

 • Vastaamalla Yes, käytetään tiedostossa Alignments/Surfaces -elementtien nimiä siirrettävien tietojen etuliitteen. Jos tiedosto käsittää esim. Alignments -elementin (väylää kuvaava) Y1VE1 jonka alla on esim. geometria ML, tuodaan ko. geometria sisään nimellä Y1VE1_ML. Näin eri Alignments -osioiden alla olevat mahdollisesti samannimiset geometriat voidaan erotella. Mikäli vaihtoehtoa ei käytetä, käytetään suoraan tiedostossa olevia geometrioiden nimiä.
 • Tiedonsiirto, LandXML/Inframodel. Lisätty geometrian nimen pituuden tarkistus. Mikäli geometria nimi on tai siksi muodostuu yli 24 merkkiä, käytetään vain 24 ensimmäistä merkkiä. Tilanne ei aiheuta ohjelmiston kaatumista kuten aikaisemmin.

 • Käyttäjäkohtaisten asetusten siivomaiseen on lisätty mahdollisuus siivota myös muut tiedostot kuin varsinaisen käyttäjäprofiilin alla olevat.

 • Lisätty puuttuneita (rata)symboleja ja uusi peruspiirtosääntö (Finland.Standard.nrt)
 • Neliöverkon muodostaminen - lisätty yhdellä rivillä sallittavien merkkien lukumäärää

Novapoint Railway

 • Korjattu ongelma Inframodel-muotoisen siirtotiedoston tulostamisessa mittaustietojen kirjoituksessa.
 • Korjattu ongelma poikkileikkauksen muodostamisessa (Ratawelho), jossa ainoastaan tukikerroksen päivittäminen aiheutti muutoksia myös muissa ratamallin pinnoissa. Esim. käyttäjän tekemät määritykset ojapintoihin saattoivat olla muuttuneet.
 • Tietyissä tapauksissa geometrian elementtejä poistettaessa saattoi siirtymäkaaren arvot muuttua, tämä on nyt korjattu.
 • Parannettu pystygeometrian sisäänlukua ja sen tarkkuutta erityisesti suurien kaarien osalta (LandXML-tiedonsiirrossa)
 • Lisätty KMpaaluvalinta ratamallin poikkileikkausikkunaan. Käyttäjä voi laskea halutun KMpaalun suoraan poikkileikkausten katseluikkunassa.
 • Vähennetty poikkileikkausikkunassa näytettävien paalujen lukumäärää (automaattisesti laskettavia välipaaluja ei näytetä).
 • Lisätty huomautus käyttäjälle mikäli geometrian suunnittelussa ruudulta valittavan geometriaobjektin tiedot eivät täsmää maastotietokantaan talletetun objektin kanssa.
 • Ratamallista piirrettävien poikkileikkausten risteävien geometrioiden esittäminen - korkeuslukeman tarkkuudeksi muutettu kaksi desimaalia, ja piirtomerkinnän eri osat laitettu tulostumaan eri tasoille.

Novapoint Road

 • Tietyissä tapauksissa geometrian elementtejä poistettaessa saattoi siirtymäkaaren arvot muuttua, tämä on nyt korjattu.
 • Parannettu pystygeometrian sisäänlukua ja sen tarkkuutta erityisesti suurien kaarien osalta (LandXML-tiedonsiirrossa)
 • Lisätty huomautus käyttäjälle mikäli geometrian suunnittelussa ruudulta valittavan geometriaobjektin tiedot eivät täsmää maastotietokantaan talletetun objektin kanssa.
 • Väylämallista piirrettävien poikkileikkausten risteävien geometrioiden esittäminen - korkeuslukeman tarkkuudeksi muutettu kaksi desimaalia, ja piirtomerkinnän eri osat laitettu tulostumaan eri tasoille.

Novapoint Road Sign

 • Korjattu tekstien sijoittuminen, kun viitan suuntaa kääntää (viitat 641 ja 643)
 • Korjattu merkin räjäytyksestä aiheutunut tekstityylin vaihtuminen
 • Tienviitassa 641 sallittu pidemmän tekstin aloitus tunnuksen kohdalta
 • Etäisyystaulun 661M tekstien sijainti/mitoitus korjattu
 • Korjattu kevyen liikenteen viitassa 645 etäisyyden esittäminen 100 metrin tarkkuudella (ei pyöristystä).
 • Korjattu kevyen liikenteen viitassa 645 etäisyyden esittäminen tasalukuna esim. 10 km, ei 10,0 km
 • Erkanemisviitan 642M nuolen sijainti korjattu
 • Korjattu etäisyysluvun mitoitus erkanemisviitassa 611MB
 • Suunnistustaulun 612 tekstien ja merkkien tasaus korjattu kun tekstikoko on 100
 • Paikalliskohteen viitan 648 tekstien ja merkkien tasaus korjattu
 • Erkanemisviittojen 642,642M,633,633M siirtäminen ylös,alas muokkausikkunassa korjattu.

Novapoint Virtual Map

 • Ohjelmistopäivitys sisältää Virtual Map version 7 jossa on paljon uusia ominaisuuksia ja virhekorjauksia.

Novapoint Tunnel

 • The road connection points for inner tunnel profiles with independent rotated walls were sometimes set wrong in the tunnel geometry file. This is now corrected.

Personal Tools
In Other Languages