Road

Novapoint Road Professional on Novapoint tuoteperheen väylänsuunnittelumoduuli. Väyläsuunnittelussa voidaan rakentaa useita kaistoja ja risteyksiä. Ohjelma sisältää dynaamisen suunnitteluohjelmiston, jolla voidaan suunnitella niin geometriat kuin poikkileikkauksetkin. Ohjelmassa on myös määrä- ja massalaskenta sekä mittausaineiston tulostus ja pituusleikkauksten ja poikkileikkausten tulostus sekä 3d-visualisointi. Mittalinjan, moottoritien, väylän, kadun ja risteysten sunnittelu sekä piirustustuotanto ja 3D esittely ovat tärkeimpiä Novapoint Road Professionalin toimintoja.

Lisätietoa ohjelmasta on saatavilla Novapoint web siteDocumentation


Personal Tools
In Other Languages