Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Novapoint Arealplan har oppdatert temakodene i ny planlov. Dette medfører at denne versjonen ikke er bakoverkompatibel til tidligere versjoner. Når du åpner en plantegning i denne versjonen for første gang vil du få et spørsmål om å konvertere. Du må si ja for å bruke plantegningen i denne versjonen - og senere versjoner. Etter konverteringen kan tegningen ikke lenger brukes i tidligere versjoner av Novapoint Arealplan. Dersom du svarer nei kan du ikke bruke plantegningen i denne versjonen - men kun i tidligere versjoner.
  • Koble et eller flere formål er raskere enn før i store planer.
  • Eksport av SOSI fra store kommuneplaner er raskere enn før.
  • Mindre reguleringsendring i en plan vedtatt etter PBL 1985 kan nå gjøres med PBL 2008.
  • Eksport av SOSI 4.1 med både PBL 1985 og PBL 2008 er ok.
  • Import av SOSI 4.1 med både PBL 1985 og PBL 2008 er ok.
  • ..VERTNIV har blitt lagt til som en generell egenskap som kan gis fra SOSIhode innstillinger.
  • Nye plantyper for SOSI 4.1, med PBL fra 1985 og 2008, er lagt inn for både Reguleringsplan og Kommuneplan.
  • Noen ganger ble korrekte linjer ikke med til SOSI, dette skyldtes problemer med å detektere om linjen var innenfor planområdet. Dette er rettet.

Personlige verktøy
Andre språk