Novapoint Online-dokumentasjon

Arealplan

Novapoint Arealplan er et verktøy for å etablere og presentere digitale plandata i henhold til plantypene definert i Plan- og bygningsloven. Miljøverndepartementets veiledere for utarbeidelse og fremstilling av planer er integrert i programmet for en god fremstilling av plankartet.

Mer informasjon finnes på nettsidene til NovapointDokumentasjon


Personlige verktøy
Andre språk