Novapoint Online-dokumentasjon

Basis

Novapoint basis er et felles administrasjonsverktøy for alle modulene i Novapoint som håndterer miljøvariabler, lisenser, prosjektdata osv. I tillegg utføres funksjoner som terrengmodell, kart, tegningspresentasjon og mange felles verktøyfunksjoner fra Novapoint basis. Terrengmodellen støtter mange forskjellige import formater, inkludert SOSI, AutoCAD DWG og DXF.

Mer informasjon finnes på nettsidene til NovapointDokumentasjon


Personlige verktøy
Andre språk