Novapoint Online-dokumentasjon

Anlegg

Novapoint Anlegg er et verktøy for entreprenøren, og er laget for å gjøre hverdagen enklere i anleggsfasen. Novapoint Anlegg skal ivareta dataflyt av geometriske data og bygger på samme basis som benyttes i de fleste konsulentmoduler fra Novapoint. Vegmodeller (VIPS) fra konsulent, kan åpnes direkte, ses på i snitt og 3D og eksporteres videre ut til stikningsdata. I tillegg er det god funksjonalitet for mengdeberegning, dokumentasjon og vei/terreng prosjektering.
Se her for mer informasjonDocumentation


Personlige verktøy
Andre språk