Novapoint Online-dokumentasjon

Anslag 5.0

Anslag 5.0 er et program laget for kostnadsestimering av investeringsprosjekter innen vegsektoren. Anslag er basert på at kostnadsanalysen utføres av en gruppe personer. Kalkylemetoden er basert på trinnvis kalkulasjon etter ovenfra-og-ned prinsippet: Hvert kostnadselement estimeres ved trippelanslag - mest sannsynlig kostnad, laveste og høyeste kostnad. Kostnadselementene som bidrar mest til kalkylens usikkerhet deles opp i mindre enheter som så re-estimeres, helt til estimatets samlede usikkerhet er på et akseptabelt nivå. Programmet er med andre ord ikke basert på at man knytter kostnader til detaljerte mengder fra prosjekteringen som så summeres til en totalkostnad. Slik informasjon kan være verdifull grunnlagsinformasjon, sammen med annen informasjon om prosjektet og omkringliggende forhold. Programmet ivaretar også all tekstlig form for informasjon knyttet til kostnadsanalysen, slik som subjektive vurderinger av prosjektets modenhet, identifisering av risikofaktorer og mulige hendelser som kan inntreffe.

Anslag eies i sin helhet av Statens vegvesen Norge. Programmet er utviklet av Trimble Solutions Sandvika AS. Anslag ble utviklet fra grunnen av i 2008-2009 som erstatning for tidligere versjon av Anslag. Anslag 5.0 er utviklet i 2019.

Anslag fungerer som et frittstående program - med unntak for generering av rapporter som krever at Microsoft Office Word© er installert.Dokumentasjon


Personlige verktøy
Andre språk