Novapoint Online-dokumentasjon

Lag statistikk tabell

Benytt denne funksjonen for å lage en tabell som presenterer beregningsresultatene for ervervet.

MOUS_ICO Verktøylinje: Beregningsresultater: Statistikk tabell
MOUS_ICO Meny: Grunnerverv > Beregning > Statistikk tabell > Lag tabell…
KEYB_ICO Kommandolinje: NP_LACQP_BPSTB

Select objects:

Velg de data som du ønsker å presentere i tabellen.

Dokumentmal

Viser en oversikt over de dokumentmalene som er definert.

Dokumentmaler...

Her kan du legge til/fjerne navngitte dokumentmaler.

Navn på blokk

Navn på blokken i tegningen. Det dette navnet som vises i listen over dokumentmaler.

Filnavn

Filnavn på dokumentmalen som er definert vha. “Definer mal…” funksjonen.

Beskrivelse

Definerer en beskrivelse for denne dokumentmalen. Beskrivelsen vises i listen over dokumentmaler.

Lagnavn

Lagnavn for tabellen.

Tekst type

Tekst type for tabellens tekst.

Rekkens høyde

Høyden for hver rekke i tabellen.

Nøyaktighet

Her kan du styre nøyaktigheten på arealene i tabellen:

Angitt verdi

Input

Resultat

2

1174.142

1174.14

1

1174.142

1174.1

0

1174.142

1174

-1

1174.142

1170

Antall rekker i tabellen

Lag oppsummeringstabell

Første kolonne er indeks kolonne

Tabellen har rutenett


Personlige verktøy
Andre språk