Novapoint Online-dokumentasjon

Grunnerverv

Novapoint Grunnerverv er utviklet for å beregne arealer i forbindelse med alle typer erverv. Utganspunktet for beregningen er en tegning med eiendomsgrenser som danner lukkede polylinjer, og gårds- og bruksnummer. For hver berørte eiendom beregnes det et areal, som presenteres i en tabell sammen med eiendomsinformasjonen. I tillegg produseres det en tegning for hver eiendom med de nye eiendomsgrensene. Ved forandringer i ervervsgrensene oppdateres tabeller og tegninger automatisk.Dokumentasjon


Personlige verktøy
Andre språk