Novapoint Online-dokumentasjon

Landskap

Novapoint Landskap er et verktøy for prosjektering og tegningsproduksjon innenfor Landskapsarkitektur. Dette innbefatter landskapsplaner, situasjonsplaner, planteplaner, snitt- og detaljtegninger. Programmet inneholder bla. funksjonalitet for mengdeberegning av planter basert på areal og plantetetthet samt produksjon av plantelister.

Mer info finnes på Novapoint websideneDokumentasjonPersonlige verktøy
Andre språk