Novapoint Online-dokumentasjon

Støy

Novapoint Støy beregner vegtrafikkstøy i henhold til Nordisk beregningsmetode og gjeldende EU-krav til kartlegging. Egner seg både for raske oversikter og detaljerte beregninger. Krav til faglig kunnskap innen akustikk er redusert til et minimum. Resultater kan vises rett på kart som tabeller og fargelegginger eller i detaljerte utskrifter.

Mer informasjon finnes på nettsidene til NovapointDokumentasjon


Personlige verktøy
Andre språk