Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

  • Forbedring: Overhøyde, manglende overhøyde og hastighet blir nå eksportert til LandXML sammen med geometrilinjen.
  • Feilretting: Tatt bort muligheten til å endre overhøyde fra Track Data dialogen fordi det kunne føre til uoverensstemmelse med data lagret av Linjekonstruksjon.
  • Feilretting: Drawing - Utlagte masser ble ikke presentert riktig i tverrprofiluttegning med jernbanestil.
  • Feilretting: Reports - Innmålte punkter ble akkumulert når ALC rapporten ble kjørt flere ganger.
  • Feilretting: Old Tools - Draw vertical alignment - IOBRAILL.ARX lastet ikke riktig eller krasjet.

Personlige verktøy
Andre språk