Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 16.30 sp1d

Utgitt: 06-03-2008

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Arealdisponering og %-vis planteberegning

Rettet et problem der plantefordelingen på et areal definert kun med nodepunkt kunne bli borte ved fra og tilkobling.

Endre mengdebeskrivelser

Rettet et problem der planteberegningen kunne bli rapportert for begge hatcene ved bruk av dobbel hatch.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Vegmodellen vil kontrolleres for kompatiblitet mot versjonen den åpnes i.

Oppdateringer i Novapoint Støy

Kræsj ved åpning av tegning
Enkelte brukere har fått problemer med at programmet kræsjer så fort de kaller en støyfunksjon etter å ha åpnet spesifikke tegninger. Denne feilen er rettet.

“Feil i profilering” ved beregning med refleksjon
Dersom man har to bygninger som ligger helt inntil hverandre (avstand 0m), kan man få en “Feil i profilering” ved beregning med refleksjon. Feilen er rettet.

Utvidet antall terrengpunkt i terrengprofil
Hittil har det vært en begrensning på 1200 punkt i et terrengprofil, før programmet ga melding om “Feil i profilering”. Denne er nå utvidet til 2400 punkt, siden man ved bruk av triangelmodeller som terreng, ofte vil få svært mange punkt i hvert profil.

Manglende fasadepunkt
Under definering av fasadepunkt ble det ikke generert punkt for den siste fasaden til bygninger. Dette er rettet.

X og Y ombyttet
For beregningspunkt har noen steder X og Y-koordinatene vært byttet om. Dette er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint VA

  • Rettet feil som gjorde det mulig å skifte prosjekt med konstruksjonsdialogen åpen.
  • Rettet feil som oppsto ved ledningstraséer i vegmodeller hvor det var benyttet avansert grøftedefinisjon.

Personlige verktøy
Andre språk