Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.SP1a

Utgitt: 01.02. 2008

Oppdateringer i Basis

NCO-Eksport

NCO-eksport gir nå feilmelding hvis geometrien ikke er ok. Man kan likevel fortsette eksporten.

Oppdateringer i Arealplan

Arealpåskrift fra egenskaper i flate

Beregning og påskrift av areal er nå rettet opp slik at det ikke lenger regnes feil dersom man har satt antall desimaler i Units og bytter mellom arealet i daa eller m2.

Egenskaper i SOSI 3.4

Egenskapen ..KOMM er som standard satt til av i egenskapsdialogen for SOSI versjon 3.4.

Svensk config

Legenden er rettet opp slik at den ikke lenger legger inn et ekstra linjeskift dersom linjebredden er satt til 160 i legenden.

Legg til egenskap på målelinje

Når man nå legger på egenskaper på målelinje i SOSI 4.0 så får denne nå egenskap som ..TYPEJURLINE.

Tegne/endre linje

Linjetypen Måle- og avstandslinje i SOSI 4.0 får nå riktig egenskap ..TYPEJURLINJE 1259.

Oppdateringer i Landskap

Arealdisponering og %-vis planteberegning

Rettet et problem der plantefordelingen på et areal definert kun med nodepunkt kunne bli borte ved fra og tilkobling.

Tooltip

Tooltip viser nå Areal på definerte arealer istedenfor omkrets.

Utsetting av plantesymboler

Botanisk navn i lagnavn kan nå også benyttes i utsettingsmodusene 'Rekker' og 'Felt med et slag'. Funksjonene for planteskjema er fjernet.

Menyendringer

Menyvalget 'Terrengsnitt'

Menyvalget 'Terrengsnitt' er fjernet. Funksjonen Tegn symboler i terrengtverrprofiler finnes fortsatt i basis-Verktøy, Funksjonen 'Konstruer Snitt' er flyttet inn i menyvalget Høydesetting. Funksjonen 'Konstruer snitt' lager et snitt basert på høyden i punkter som pekes ut. Terrengsnitt kan lages i Basis eller Terreng.

Ny verktøylinje

Verktøylinjen “Landskap II” inneholder hovedkommandoene i Landskap og er tilpasset arbeidflyten når man jobber med linjebiblioteket, vegetasjonssymboler, arealdisponering og mengding.

Oppdateringer i Veg

Intersection - Tools

Ingen uttegning på AutoCAD Map 3D 2008.


Personlige verktøy
Andre språk