Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.SP2c

Release date: 2008.04.14.

Oppdateringer i Novapoint Støy

Versjonsnummer ikke oppdatert
Etter å ha oppgradert til 17.00SP2c vil fortsatt støymodulens oppstartsbilde (splash screen) vise 17.00SP2a. Dette fordi endringen i 17.00SP2c kun er i dialogbokser, mens versjonsnummeret ligger i selve programfila.

Problem med manuell retting av stigning
Det var problemer med manuell endring av stigning.

Fikk ikke definert veger
I 17.00SP2a ble dialogboksen for ny veg oppdatert, men ikke på finsk og spansk. For disse språkene ble det derfor umulig å definere nye veger.

Oppdateringer i Novapoint Basis

Novapoint.exe krasj ved oppstart

Prosess ID brukt av Novapoint blir lagret i Registry. Sjekk mot tidligere lastet Novapoint krasjet noen ganger.


Personlige verktøy
Andre språk