Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.SP2d

Utgitt: 2008.05.13

Oppdateringer i Novapoint Terreng

Flatmod:

Det har tidligere vært ptoblemer med forhåndsvisning av snitt . Dette er nå rettet slik at snitt skal kunne beregnes i Flatmod grensesnittet.

Volum mellom trekantmodeller i tegning

Det har tidligere vært problemer med beregning av grave/sprenings areal grunnere enn angitt dybde. Problemene var knyttet opp mot hvordan man angir Opprinnelig overflate og Prosjektert overflate Funksjonen er justert slik at disse beregningene skal bli riktige. I den forbindelse er også lagstruktur, samt ord og uttrykk i funksjonen endret så funksjonen blir mere brukervennlig. Volumkoter tegnes nå både som delta volumkoter og som koter langs Prosjektert overflate.

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Avkryssningsbokser vises nå alltid riktg i Shared Libraries dialoger.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Tegn tverrprofilhøyder

Tegn tverrprofilhøyder vil bli tegnet opp i henhold til beregningsintervall om dette er valgt. Fargen på tekstobjektene er satt til byblock. Ved utegning av påskrifter for senterlinje (flate 0.0) vil ikke teksten bli skrevet over symbolet.

Oppdateringer i Novapoint VA

  • Det har vært et problem at AutoCAD har krasjet ved uttegning av prosjekt med mange korte traséer, og det samme ved tverrsnittberegnig av traséer kortere enn profilintervallet. Dette er nå rettet.

Personlige verktøy
Andre språk