Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.SP2e

Utgitt: 16.06.2008

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Eksport/import av SOSI versjon 4.0

Buer blir nå eksportert riktig til SOSI versjon 4.0.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Norsk versjon

 • feature: Symbolbibliotek supplert med nye skilt - 555.0, 570.1V, 570.1H, 829.1, 829.2, 920VM, 920H og 920VE
 • bugfix: Skiltliste – feil informasjon om størrelse på roterte visningsskilt
 • bugfix: 701.2 – det var ikke mulig å slette/legge til kryssnummer
 • bugfix: 705.1 – teksthøyden benyttet for kryssnommer var feil
 • bugfix: 705.2 – det var ikke mulig å slette/legge til kryssnummer
 • bugfix: 711 – feil avstand mellom innhold og pil som peker mot høyre
 • bugfix: 713 – “avstand” hadde feil plassering i hht. andre skiltobjekter
 • bugfix: 912 manglet fra symbolbiblioteket

Oppdateringer i Novapoint VA

Følgende feil som har forårsaket AutoCAD-crash er blitt fikset:

 • Uttegning av et prosjekt til et låst lag.
 • Innsetting av noder i seksjoner eller koblinger/knekkpunkter på ledninger ved bruk av “Sett inn” i konstruksjonsdialogen og bekrefte ved å trykke “Enter” to ganger.
 • Splitte traséer med navn på 24 karakterer (maks.).
 • Uttegning av et prosjekt med en ledning utenfor en seksjon.

Øvrige rettinger:

 • Punktum er ikke tillatt i trasénavn. En feilmelding vil poppe opp på skjermen
 • En feil som forårsaket at en melding om “Recover” dukket opp på skjermen ved uttegning av kumskisser er rettet.
 • En feil ved uttegning av lengdeprofiler, som forårsaket at terrenglinjene fra alle foregående profiler ble tegnet i hvert profil ved valg av flere profiler samtidig, er rettet.
 • Skisser av kummer i traséens siste node kom uten rørledning. Dette er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint Støy

Versjonsnummer ikke oppdatert
Etter å ha oppgradert til 17.00SP2e vil fortsatt støymodulens oppstartsbilde (splash screen) vise 17.00SP2a. Dette fordi endringen i 17.00SP2e kun er i ressursfiler, mens versjonsnummeret ligger i selve programfila.

Feil tekst for “Kveld”
Det stod “Lkevld” i stedet for “Lkveld” i tekst ved beregningspunkt.


Personlige verktøy
Andre språk