Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.a

Release date: 2007.10.12

Oppdateringer i Novapoint Basis

Velg modul

Dersom returnering av lisens feiler kommer det nå opp en dialog med tips til hvordan du kan løse problemet.

NCO

NCO og sletting av horisontallinjer er nå rettet opp slik at AutoCAD ikke lenger kræsjer.

Valget Generer Terreng Tverrprofil vil nå starte opp den nye funksjonen for generering av terrengtverrsnitt, tilsvarende funksjon som startes fra menyen i Basis.

Terrengmodell – Visning / Redigering

Visning / Redigering åpnes nå med lesetilgang som standardverdi. Du får ikke skrivetilgang til terrengmodellen før du bytter over til redigeringsmodus. Når du bytter til redigeringsmodus får du en melding om at dette vil stenge alle andre brukere fra tilgang til den aktuelle terrengmodellen.

Oppdateringer Novapoint VA

Generelt

Noen rettelser i den danske konfigurasjonen.

Oppdateringer i Landskap

Fikset beregning av arealer med doble hatcher, disse beregnes nå korrekt i mengdelisten.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Generelt

Jernbanekonfigurasjoner er inkludert i det gamle Dralin-verktøyet.

Linjekonstruksjon

Oppdatering av uttegnet horisontalgeometri med klotoider vil nå alltid lese korrekt klotoideinformasjon.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Plattform Design

Funksjonen er nå rettet opp slik at den ikke lar databasen stå åpen etter bruk av funksjonen.

Funksjonen vil nå beregne alle koordinater mellom kurvepunkter og relaterte avstand. Beregningen er forbedret ved overlapping av to klotoider.

Oppdateringer i Novapoint Vegmerking

Estisk konfigurasjon

Symbol library updated with new symbol of 973 (Ühissõidukirada).

Fransk konfigurasjon

Default values for chevrons and hatched areas updated. White lines now use color “bylayer”.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Dansk konfigurasjon

Oppdatert symbolbiblioteket med seriene C55 og C56.

Estisk konfigurasjon

Oppdatert symbolbiblioteket med redigerbare versjoner av 571, 572, 718 and 744. Legal values for 313 updated. Leader from pole to sign fixed.

Oppdateringer i Novapoint Støy

Noen ressursfiler for støy var blitt med i feil utgave i 17.00.


Personlige verktøy
Andre språk