Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.b

Release date: 2007.12.06

Oppdateringer i Novapoint Basis

NCO

NCO - Eksporter… Funksjonen starter.

Terrenginformasjon

'Hent høyde fra terrengmodell' ga ingen høyde, dette er nå rettet.

Terrengmodell - Rediger temakoderegister

'Rediger temakoderegister' Viser nå skandinaviske tegn.

Terrengmodell - Vise/Endre

Fikset et problem som kunne føre til kræsj i AutoCAD når man regenererte ved oppstart av Visning/redigering.

Triangulering og vedlikehold virker nå selv om redigeringsmodus ikke er påsatt.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Oppdatert finsk og fransk konfigurasjon, se engelsk tekst

Oppdateringer i Novapoint Vegmerking

Oppdatert estisk og fransk konfigurasjon. Se engelsk tekst

Oppdateringer i Novapoint Støy

Trafikkdata
Det var et problem med trafikkdatadialogen tidligere. Dette gjorde at selv om man f.eks. valgte “Nei” på “Varierer” for fart lette, så ble ikke nødvendigvis verdiene for dag/kveld/natt satt til det samme som døgn-verdien, men kunne få helt ville tall. Dette gjorde igjen at de beregnede Lden-verdiene kunne bli helt feil, typisk 10-12dBA høyere enn Lekv.

Problemet ble forsøkt rettet i 16.30SP1b/17.00a, men dessverre ble fortsatt den gamle versjonen av trafikkdatadialogen sendt ut. Imidlertid ble det lagt inn en rettelse, som oppdaterte trafikkdataene for eksisterende veger slik at dersom “Varierer” stod på “Nei”, ble dag/kveld/natt-verdiene satt korrekt. Men kun i trafikkdatalista, ikke for selve støykildene! Det medførte at selv om alt så rett ut i trafikkdatadialogen, brukte programmet de gamle, feilaktige verdiene under beregning! Den eneste plassen å oppdage dette på, var at ved de trafikkdataene som ble skrevet på tegningen (ved starten av vegen og ved hver endring i trafikkdata), stod de verdiene som reelt sett ble brukt.

I 16.30SP1c/17.00b er det nå lagt inn en automatisk oppretting og en test. Dersom tegningen har inkonsistens i trafikkdata, rettes disse og det kommer (første gang man kaller en støyfunksjon etter å ha åpnet tegningen) en melding om at det har vært feil i lagring av trafikkdata og at man må beregne om igjen.

NB!
Dersom man får denne meldingen, ikke beregner, lagrer tegningen og så senere åpner den igjen, kommer det ingen ny advarsel! Da er altså trafikkdataene korrekte, men de beregnede verdiene fortsatt feil!

Workaround for brukere av 16.30 som ikke har oppgradert til 16.30SP1c eller 17.00 som ikke har oppgradert til 17.00b
For å sjekke om denne situasjonen har oppstått i noe du arbeider med, sjekk trafikkdataene som står skrevet på tegningen. Det skal være et sett med data langs en linje i starten av vegen og i hvert profil hvor trafikkdataene endres. Teksten lister (ovenfra og nedover):

ÅDT (trafikktall)
Prosentandel tunge kjøretøy
Fart lette
Fart tunge

og hver linje lister (fra venstre mot høyre):

Døgn
Dag
Kveld
Natt

Dersom disse verdiene er korrekte, er alt i orden.

Den raskeste måten å evt. korrigere problemet, er:

MOUS_ICO Meny: Støy > Veger og trafikk > Trafikkdata
Select objects: kommer på kommandolinja.
KEYB_ICO all, <Enter>, <Enter>
Nå kommer trafikkdatadialogen opp en gang for hver veg. Hvis du har 16.30SP1b/17.00a, kan du bare trykke “OK”, siden verdiene skal ha blitt korrigert automatisk. Har du en eldre versjon av 16.30/17.00, må du sjekke/editere trafikkdataene manuelt før du trykker “OK”.

For å unngå/rett problemet for nye veger, forsikre at dag/kveld/natt-verdiene er korrekt i trafikkdatadialogen, selv om du har satt “Varierer” til “Nei”. Hvis de ikke er det, sett “Varierer” til “Ja”, rett Dag/Kveld/Natt-verdiene og sett “Varierer” tilbake til “Nei”. Trykk så “OK”.

Kræsj ved skjermhåndtering
Det er rettet en feil, som ble oppdaget pga. problemer med kræsj ved håndtering av skjermer. Samme feil kunne muligens gi kræsj også andre steder i programmet.

Heng ved definering av fasadepunkt
For bygninger med linjer som krysset seg selv, kunne man få heng under definering av fasadepunkt. Dette er rettet.


Personlige verktøy
Andre språk