Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.10.FP1

Release dato: 16.10.2008

Oppdateringer i NP Landskap

Oppdatert meny

Gamle funksjoner som ikke brukes har blitt tatt bort, og funksjonene er delvis pakket om i nye kategorier - for at det skal bli lettere å finne fram! Kategorier som er tatt bort:

 • Rediger arealer
 • Bygg
 • Kanter og belegg
 • Terrengtrapper
 • Tegning

Funksjoner i disse kategoriene utgår eller er flyttet inn i disse katalgoriene:

 • Linjer
 • Arealdisponering (ny)
 • Symboler og objekter (ny)
 • Mengder

Høydesetting

Høydesettingsfunksjonene er oppdatert, forbedret og komplettert med helt nye funksjoner!

 • Sett ut punkthøyde – ny funksjon!
 • Flytt høydetekst fra ”+” – roter høydeteksten automatisk
 • Flytt ”+” fra innsettingspunkt
 • Hent punkthøyde fra objekt - med utsettingsfunksjonene Sett ut punkthøyde, -fra referenanse, -løpende
 • Hent punkthøyde fra Terrengmodell – ny funksjon!
 • Hent punkthøyde fra Triangelmodell – ny funktsjon!
 • Lås avstand til neste punkthøyde med utsettingsfunksjonene
 • Legg til punkthøyde – lås midtpunkt med ctrl-knappen
 • Legg til punkthøyde – velg et tredje punkt og få punkthøyde på triangelplanet lås tyngdepunktet med ctrl-knappen)
 • Dubbelklikk på en punkthøyde og start automatisk Flytt punkthøyde i plan
 • Rediger punkthøyde – rull z-verdien opp og ned med mushjulet
 • Helning max/min – få markert helninger som er for små eller for store - ny funksjon!
 • Tegn 3D-polylinje fra punkthøyder – velg punkthøyde – 3Dpoly tegnes opp - ny funksjon!
 • Forbedrede innstillingsmuligheter - opprett styles for punkthøyder og helningspiler
 • Dubbelklikk på punkthøyde i annet UCS for å sette det som aktivt UCS

I Høydesetting 2.0 finnes også nye og oppdaterte funksjoner under ckså nya, samt uppdaterade funktioner under "Påskrift".

 • Sett inn prefix til punkthøyde – ny funksjon!
 • Sett inn henvisningspil til punkthøyde – ny funksjon!
 • Endre til Punkthøyde bevares – uppdatert funksjon!
 • Endre til Punkthøyde utgår – uppdatert funksjon!
 • Terassehøyde – uppdatert funksjon!

Tidigere funksjoner Ny punkthøyde, Ny punkthøyde med henvisningspil, Endre til punkthøyde bevares, Endre til punkthøyde utgår, Terassehøyde, Punkthøyde fra objekt samt Symboler høydemarkering utgår.

Oppdateringer i Novapoint VA

Nyheter og forbedringer:

 • Fra 17.10 er ikke VA-modellen tilbakekompatibel til tidligere versjoner pga endringer i tverrprofilsberegningen.
 • Ny funksjon for å beskrive eksisterende objekter, som rør, kulverte mv, i terrengmodellen. Når brukeren merker disse som “objekt” blir de synlige i konstruksjon, og tegnes ut presentasjon av plan-, lengdeprofil og tverrprofil.
 • Beregninger av grøftegeometrien er også utbedret, og det er lagt inn separate vertikale og horisontale knekkpunkter.
 • Nytt brukergrensesnitt for tegningspresentasjon, som tidligere er innført i Novapoint Veg, er nå også på plass i VA.
Merk:

 • Vi gjør oppmerksom på at nye oppsett for lengdeprofil og tverrprofil IKKE leser VA konfigurasjonen, men er i første versjon ferdig definert med bla. linjer og farger.
 • Hvis det er ønskelig å benytte “gamle uttegningsrutiner” (som leser konfigurasjonen) så er disse fremdeles tilgjenegelig i VA nedtrekksmenyen under Tegning > Tegning (eldre versjon)

 • Nytt brukergrensnitt for rapporter direkte til Excel.
 • VA har også fått egen konfigurasjon i Novapoint Virtual Map 4 som gjør visualiseringen av VA modellen enklere.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Fransk versjon

 • forbedringer: Symbolbibliotek supplert med redigerbare M-skilter

Belgisk versjon

 • forbedringer: Symbolbibliotek supplert noen redigerbare variable standardskilt

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

Alle versjoner

 • feilretting: Programmet tok alltid en lisens ved lasting av meny

Oppdateringer i Novapoint Grunnerverv

 • feilretting: Programmet tok alltid en lisens ved lasting av meny
 • nyhet: Programmet kan nå benytte flere poligoner for hver eiendom
 • nyhet: Programmet kan nå beregne erverv mot et eget lag for markslag
 • forbedring: TDP - flere definisjoner for attributter

Personlige verktøy
Andre språk