Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.10.FP1f

Release dato: 05.03.2009

Oppdatering i Novapoint Jernbane

Sporvekslere

  • Rettet opp feil i beregning av bue i sporvekslere
  • Lagt til NADB segmentfil til eksterne data ved beregning av sporvekslere.

Linjekonstruksjon

  • Det er rettet opp en feil ved beregning av jernbanespesifikke parametere. Det gjelder manglende overhøyde, rampestigning og rampestigningshastighet.

Oppdateringer i Novapoint VA

Terrengmodell-Vannavrenningsanalyse

  • Forbedret stabilitet og hastighet.
  • Ny funksjon for å få tegnet opp nedslagsfeltets avgrensning.

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

Alle versjoner

  • feilretting: Programmet kunne enkelte ganger lage tegningsobjekter som førte til at AutoCAD ikke kunne lagre tegningen

Oppdateringer Novapoint Tunnel

3D Uttegning

* Dialogen for 3D uttegning åpnet seg ikke alltid som forventet - Dette er nå korrigert

* Underkanten av bankettoverflaten ble ikke alltid tegnet ut - Dette er nå korrigert

* Tunnelen ble ikke alltid tegnet ut i 3D i det hele tatt - Dette er nå korrigert

Modellering av bankett

* Tverrfallet for banketten ble ikke alltid modellert relativt til horisontalplanet, men ble noen ganger modellert relativt til rotasjonsplanet for tunnelen når brukeren valgte denne opsjonen for banketten. Dette er nå korrigert slik at det spesifiserte tverrfallet alltid blir modellert relativt til horisontalplanet.


Personlige verktøy
Andre språk