Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.10.FP1g

Release dato: 10.03.2009

Oppdateringer i Novapoint Veg

Overbygning, rehabilitering

  • Tekst i dialogen er endret, feil begrep var benyttet.
  • 'Min. bredde full overbygning' og 'Min. bredde redusert overbygning' var byttet om, noe som skapte motsatt resultat en forventet. Nå rettet.
  • Det er nå mulig å definere bruk av overbygningstype 1000 ganger mot tidligere 50.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Tegn horisontalgeometri

Tegningsoppsettene for Jernbane er rettet opp slik at påskriften nå blir riktig. Dette gjelder for alle de fire tegningsoppsettene for Jernbane.

Lengdeprofil fra terrengmodellen og jernbanemodellen

Lengdeprofilet tegnes nå med 2 desimaler.

Gammelt verktøy - tegn lengdeprofil fra jernbanemodellen

Funksjonene er nå rettet opp slik at den tegner alle jernbanedata i lengdeprofilrammen.

Tegn jernbanemodell

Funksjonen tegner nå opp alle linjer.

Oppdateringer i Novapoint VA

Konfigurasjon og Konstruksjon

  • Oppdatering av konfigurasjon. Når bruker har kopiert og endret et tverrsnitt, har ikke ledningsavstanden blir registrert korrekt i databasen.
  • Avstand mellom ledninger er nå riktig når bruker oppdaterer traseseksjon med kopiert/endret tverrsnitt i konstruksjonsmodus.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

  • Linjepåskrift senterlinje

De tre tegningsoppsettene CL-font1.8mm, CL-font2.5mm og CL-font3.5mm er nå oppdatert slik at du får tangeringsmarkering i alle tangerinspunkter langs linjen.


Personlige verktøy
Andre språk