Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.10.a

Utgitt: 24.06.2008

Oppdateringer i Novapoint Basis

Vannavrenningsanalyse

Arealberegningen ga feil resultat for alle rutenetts-størrelser ulik 10 meter. Dette er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Eksport/import av SOSI versjon 4.0

Buer blir nå eksportert riktig til SOSI versjon 4.0.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Linjekonstruksjon

 • Stabilitetsproblemer med Windows Vista er løst
 • Referansepunkter vil nå tegnes ut med høyde, både symbol og tekst

Vegmodell

 • Overbygning kan nå fortsette gjennom midtdeler
 • Lag i overbygningen vil automatisk stoppe om de møter en vegoverflate
 • Filterlag kan nå benyttes i kombinasjon med planum

Sporingsanalyse

 • Sporing for “Caravane” var ikke riktig i (fransk konfigurasjon)

Drawing Generator

 • Plan og profil tegningsgenerator vil nå starte opp

Verktøy

 • Illustrasjon og kjøretøysymboler kan nå settes inn

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Norsk versjon

 • feilretting: 713 – “avstand” hadde feil plassering i hht. andre skiltobjekter

Oppdateringer i Novapoint Grunnerverv

 • Feilretting: Programmet lot seg ikke laste for enkelte lokaliseringer

Oppdateringer i Novapoint VA

Følgende feil som har forårsaket AutoCAD-crash er blitt fikset:

 • Uttegning av et prosjekt til et låst lag.
 • Innsetting av noder i seksjoner eller koblinger/knekkpunkter på ledninger ved bruk av “Sett inn” i konstruksjonsdialogen og bekrefte ved å trykke “Enter” to ganger.
 • Splitte traséer med navn på 24 karakterer (maks.).

Øvrige rettinger:

 • Punktum er ikke tillatt i trasénavn. En feilmelding vil poppe opp på skjermen
 • En feil ved uttegning av lengdeprofiler, som forårsaket at terrenglinjene fra alle foregående profiler ble tegnet i hvert profil ved valg av flere profiler samtidig, er rettet.
 • Skisser av kummer i traséens siste node kom uten rørledning. Dette er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Feilrettinger

En del feil er rettet:

 • Problemer med uttegning av to lukkede gøfter
 • Uttegning av tverrsnitt på andre profilnummer enn første profilnummer
 • Høyden på T4 profilet

Personlige verktøy
Andre språk