Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.10.b

Utgitt: 27.08.2008

Oppdateringer i Novapoint Basis

 • feilretting: MultiPlot virket ikke på fransk AutoCAD versjon

Oppdateringer i Novapoint Veg

Vegmodell

 • Overbygning mot nedsenket midtdeler vil nå håndteres korrekt.
 • Brudd i planum fungerer nå korrekt.
 • Mengdeberegning for dypspregning er korrigert for tilfeller hvor dypspregningen utføres under veg som ligger på fylling. Masser mellom terrengoverflate og dypspregning vil bli beregnet som både skjæring og fylling.

 • Vegviser for kryss skal nå håndtere situasjoner hvor man tidligere fikk feilmelding om for kort kurve for venstre eller høyre side

Tegninger

Tegn horisontalgeometri

 • Stasjoneringspåskrifter påvirkes ikke lenger av synsretning.
 • Horisontalgeometrien vil ligge på samme lag etter pek i tegning utføres. Dette uavhengig av hvilket lag som er aktivt i AutoCAD.

Konfigurer tegneoppsett

 • Dialogen for opptegning av horisiontalgeometri lukkes ikke om konfigurer tegneoppsett startes.
 • Det er nå mulig å slette brukerdefinerte tegneoppsett for horisontalgeometri.
 • Lag fra xref vil ikke lenger vises i lagoversikten ved endring av tegningsoppsett.

Tegningsgenerator

 • Plan og profiltegninger vil nå også fungere i veg standard.
 • Tverrprofiler vil ikke lenger overlappe.

Sporingsanalyse

 • Sporing for bakaksel ble ikke alltid tegnet på siste bakaksel på kjøretøyet
 • Noen innstillenger fra tegneoppsett ble ikke brukt riktig ved opptegning

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking


Alle versjoner

 • feilretting: Vegoppmerking kunne i enkelte tilfeller flytte seg etter “explode”

Estlandsk versjon

 • forbedring: Oppdatert i hht. håndbok fra 2008

Svensk versjon

 • feilretting: Bruk av “grips” fikk enkelte ganger AutoCAD til å avslutte

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Norsk versjon

 • feilretting: 711 – vegnummer ble ikke tegnet på skilt med to linjer og pil mot høyre

Oppdateringer i Novapoint Støy

Feil standard verdi for refleksjon for bygninger opprettet med Hent
Bygninger opprettet med Hent fikk satt refleksjon til Av. Riktig verdi skal vanligvis være . Ved beregning med Powerpack ble denne settingen tatt hensyn til også for bygninger, noe som ikke skjedde ved beregning direkte i programmet.

Problemer ved bruk av vnnp_noiseplinejoin
Funksjonen vnnp_noiseplinejoin ga feilmelding om Feil i sa_pline_init hvis man kjørte den for et utvalg som inkluderte andre objekter enn linjer (POLYLINE, LINE eller LWPOLYLINE).


Personlige verktøy
Andre språk