Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.10.c

Utgitt: 01.09.2008

Oppdateringer i Novapoint Veg

  • Vegmodellen komplittert med ny excel rapport for finsk konfigurasjon
  • Finske tverrprofil tegninger manglet sirkel med xdata

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Alle versjoner

  • feilretting: Forbedringer i minnehåndtering bør gi forbedret stabilitet

Finsk versjon

  • forbedringer: Symbolbiblioteket supplert med skiltene 633M og 677a

Personlige verktøy
Andre språk