Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.20

Release dato: 2009-06-01

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Ny terrengfunksjonalitet!

Terrengforming

En ny kategori vil vises i landskapsmenyen - Terrengforming. Dette er neste skritt i å gjøre landskapsmodulen mer kraftfull og nyttig og vil inkludere:

 • Volumberegning mellom modeller i tegningen (triangel-, rutenett-)
 • Generering av landskapsformer / støyvoller med skråningsberegning og beregning av volumer for skjæring / fylling
 • Funksjoner for 3D-polylinjer, inkludert ”Tegn 3D-polylinje fra punkthøyder”

For hjelp, gå til seksjonen for Terrengforming!

Høydesetting

Utvalget av høydesettingsverktøy vil nå vises i en egen menykategori - Høydesetting. Noen av disse verktøyene vil likevel bli å finne i kategorien for Terrengforming (Tegn 3D-polylinje fra punkthøyder, Gi koter z-høyde, Gi objekt(er) ny z-høyde))

Oppdateringer i Novapoint Veg

Linjekonstruksjon

 • Det er nå mulig å kopiere innholdet av resultat tabellen over til utklippstavlen(CTRL+C).

Vegmodell, lukket grøft

 • Lukket grøft kan nå genereres direkte fra en VA modell. Det er en ny flik i dialogen for lukket grøft for å velge VA modeller. Vegmodellen vil lese VA modellen og benytte denne til å generere geometrien til lukket grøft. Sidekantene i lukket grøft objektet vil avsluttes mot planum eller terrengoverflaten. På samme måte som en tradisjonell lukket grøft, vil en lukket grøft generert fra en VA modell påvirke mengder og utsettingsdata.

 • Ny mulighet til å eksportere lukket grøft sammen med planum. Resultatet vil være en sammenhengene flate. Den nye metoden, 'planum med lukket grøft', kan velges fra kolonnen 'Lag i overbygning'.

Tegn Horisontalgeometri

 • Brukergrensesnittet for 'Konfigurer tegneoppsett' har blitt forbedret. Alle egenskapene til valgt objekt vil nå være synlig.
 • Synsretning kan nå slås av og på.
 • Verdien og status for synsretning vil nå huskes.

Tegn Veg

 • Uttegnet veg kan nå oppdateres fra NCO-menyen.
 • Koter vil nå tegnes opp korrekt på begge sider av senterlinjen.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Tegn lengdeprofil fra terrengmodell

Denne funksjonen har blitt oppdatert og vil nå tegne en ramme med alle jernbanedata selv om du ikke har en jernbanemodell. Funksjon vil kun lese overhøyde og hastighetsprofil som er satt opp i Track Data dialogen. Du må velge rammen 'Norway.Terrain.Standard03' for at dette skal virke.

Standard Cross Section Wizard

Denne funksjonen starter nå med en standardverdi for skinneprofil og sville.

Oppdateringer i Novapoint VA

Nyheter og forbedringer:

Konstruksjon

 • Oppdatert med veggtykkelser for rør.
 • Forbedret ved at grøftetrasé nå kan genereres fra 3D polylinje.
 • Ny funksjon for generering av trasé relatert til Vegmodell.
 • Ny funksjon for dynamisk oppdatering av VA-modellen relativt til Vegmodell.
 • Ny funksjon for å legge objekter fra terrengmodellen til vertikaltegningen i Konstruksjon.
 • Nytt verktøy for kapasitetsberegning.
 • Forbedret snapfunksjon ved tegning av ny trasé fra eksisterende node.

Presentasjon

 • Ny funksjon 3D presentasjon av VA-modell i AutoCAD.
 • Ny funksjon perspektivviser for grøftegeometri.
 • Forbedret konfigurasjon for opptegning av lengdeprofil.
 • Ny funksjon for oppdatering av lengdeprofilet fra VA-modellen.
 • Uttegning av rutenettsfiler fra VA-menyen.
 • Ny funksjon for uttegning av skråningsutslag fra grøfta til dwg.

Utstikningsdata

 • Eksport av stikningsdata for grøftegeometri. Mange filformater er tilgjengelige, eks. LandXML, kof, Leica Roadrunner, etc.

Beregning

 • Ny funksjon for lagring av trådmodell av grøfta til terrengmodellen.

Rapport

 • Ny kumrapport med inn- og uthøyder i kum.

Terrengmodell

 • Forbedret import av eksisterende objekter.

Feilretting

 • Flere funksjoner mht. grøftegeometri er rettet/forbedret.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Norsk versjon

 • forbedring: Farget felt støtter nå flere bakgrunnsfarger
 • feilretting: Høyden på fargete felt var ikke rigtig når man brukte mini- eller service symbol
 • feilretting: 701, 703 og 749 - Avrundingsverdi for bredde entret fra 50mm ttil 100mm
 • feilretting: 701 - Noen pilkombinasjoner manglet
 • feilretting: 725 - Horisontal avstand fra tekst og avstandsangivelse var i enkelte tilfeller feil
 • feilretting: 727.4 - Teksten “Lengde” manglet
 • feilretting: 727.4 - Konfigurasjonsilen manglet på installasjonen
 • feilretting: Vertikal plassering for tekst var 0.5/7H feil på enkelte visningsskilt

Svensk versjon

 • forbedring: Ny svensk standard, VM 2007 implementert

Oppdateringer i Novapoint Grunnerverv

 • feilretting: Det var ikke mulig å etablere ny database (programmet fant ikke maldatabasen)

Oppdateringer Novapoint Tunnel

Volumberegninger av prosjektert tunnel

Volumberegninger for prosjektert tunnel er nå inkludert. Brukeren kan velge hvilke profilnummerintervaller volumet skal beregnes for og med hvilke offset verdier relativt til hhv sprengningsprofilen og sålen. Resultatet presenteres i et Excel-ark som åpnes automatisk når beregningen er gjennomført. Beregnet volum kan vises grafisk i 3D i AutoCAD.


Personlige verktøy
Andre språk