Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP2b

Release dato: -


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Novapoint Basis

Import til terrengmodell

Når man importerer SOSI 4, får noen objekter feil koordinat og dette fører til at terrengmodellen blir stor i utstrekning. Man får ikke tegnet ut terrengmodellen til tegning. Dette er fikset.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

 • Konvertering fra SOSI versjon 3.4 til 4.0 er lagt tilbake i menyen.

Kommuneplan

 • LNFR område hadde feil signatur disse er rettet

Reguleringsplan

 • Hensyn Landskap bygget ikke automatisk
 • Planid manglet på hensynsoner
 • BESKRIVELSE manglet på noen arealformål

Oppdateringer i Novapoint Veg

Sporingsanalyse

 • Feilretting: For MVT1 kunne vinkelen mellom kjøretøyene overskride 90 grader når man brukte bue/linje funksjonen
 • Feilretting: Definisjonen av MVT2 var ikke helt riktig

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Kjente alvorlige feil

 • Volumberegningen inneholder kjente alvorlige feil som fører til gale volumberegningsresultater
 • Funksjonaliteten for eksport av utsetningsdata inneholder alvorlige feil

Disse feilene vil bli korrigert og levert som en oppdatering med det første.

Oppdateringer VA

Terrengmodell - Eksisterende objekt

 • Objektformen ble ikke lagret i terrengmodellen om en beholdt standardvalget i Eksisterende objekt dialogen. Dette er nå endret slik at bruker ved definering av et nytt objekt MÅ velge objektform for at det skal fungere.

MERK: Objektene lagret med eldre versjoner vises fortsatt som en strek i vertikalen i konstruksjon siden objektform ikke er definert i terrengmodellen.

Konstruksjon - Vertikal vindu

 • Høydejustering på ledning i vertikal vinduet (høyreklikk meny > Endre høyde (z)) flyttet kumbunnen i en avstand til ledningen lik kummens veggtykkelse. Dette er rettet slik at den relative avstanden ikke endres ift utgangspunktet før høydejusteringen.

3D presentasjon

 • 3D presentasjonen er rettet slik at alle knekkpunkttyper vises.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • feilretting: 703.2 - Det var ikke mulig å legge til service/mini-symboler på farget felt

Personlige verktøy
Andre språk