Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP2e

Release dato: 2010-02-25


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Novapoint Basis

Generellt

 • Flere fikser relatert til SOSI4 import (429, 430, 431)

Kart

 • Uttegning av buep og linjep for SOSI 4 fra terrengmodell implementert (414)

Terrenginformasjon

 • Fikset tilfeller der terrengsnitt ble tegnet til feil lag fra terrengmodell (412)

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Novapoint Arealplan har oppdatert temakodene i ny planlov. Dette medfører at denne versjonen ikke er bakoverkompatibel til tidligere versjoner. Når du åpner en plantegning i denne versjonen for første gang vil du få et spørsmål om å konvertere. Du må si ja for å bruke plantegningen i denne versjonen - og senere versjoner. Etter konverteringen kan tegningen ikke lenger brukes i tidligere versjoner av Novapoint Arealplan. Dersom du svarer nei kan du ikke bruke plantegningen i denne versjonen - men kun i tidligere versjoner.
 • Koble et eller flere formål er raskere enn før i store planer.
 • Eksport av SOSI fra store kommuneplaner er raskere enn før.
 • Mindre reguleringsendring i en plan vedtatt etter PBL 1985 kan nå gjøres med PBL 2008.
 • Eksport av SOSI 4.1 med både PBL 1985 og PBL 2008 er ok.
 • Import av SOSI 4.1 med både PBL 1985 og PBL 2008 er ok.
 • ..VERTNIV har blitt lagt til som en generell egenskap som kan gis fra SOSIhode innstillinger.
 • Nye plantyper for SOSI 4.1, med PBL fra 1985 og 2008, er lagt inn for både Reguleringsplan og Kommuneplan.
 • Noen ganger ble korrekte linjer ikke med til SOSI, dette skyldtes problemer med å detektere om linjen var innenfor planområdet. Dette er rettet.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Vegmodell

 • Fikset fatal feil ved uttegning av helningspiler fra vegmodell (385)
 • Fikset feil som oppstod ved enkelte tilfeller av uttegning av grenser fra vegmodell (497)

Tverrprofiler

 • Implementert håndtering av tilfeller der tverrprofiler inneholder data som vil tegnes utenfor rammen (392)
 • Fikset tilfeller der tekst tilhørende avslåtte objekter ville inkluderes i tverrprofiler (396)
 • Fiks for tverrprofiler som ble presentert feil når linjen innehold rettlinje-rettlinje

Masseberegning

 • Fiks for enkelte tilfeller av feil volum med bruk av bakkeplanering (418)

Lengdeprofil

 • Fikset endel småfeil med uttegning av lengdeprofil

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Höjdsättning 2.2

Höjdsättningfunktionaliteten har förändrats i ett grundläggande avseende. Numera kommer positionerna för punkthöjdens olika delar (”+”, höjdvärdet och eventuella attribut såsom understreck, parentes mm) alltid att bibehållas om man inte aktivt, manuellt ändrar dessa. Det innebär att om vi exempelvis flyttar texten från ”+” eller roterar, så kommer allt förbli så även om vi går in i inställningar för att justera i våra “styles”! Tidigare uppdaterades alltid ritningen på så sätt att punkthöjder sattes ut på nytt och egengjorda positionsändringar gick om intet. Nu gäller principen - ni justerar så att punkthöjderna blir läsbara i ritningen och endast ni själv ändrar på detta!

Detta innebär emellertid att de gånger vi faktiskt ändrar något i aktiv “style” som innebär nya positioner, så behöver vi manuellt ändra positioner i ritningen, alternativt välja den nya funktionen “Återställ punkthöjd”. Funktionen plockar bort valda punkthöjder och sätter ut nya. Denna kan användas om vi ändrar textstorlek, storlek på ”+”, skala

När vi manuellt förser punkthöjder med attribut med funktionerna Ändra till punkthöjd behålls, Ändra till punkthöjd utgår, Terrasshöjd - så uppdateras punkthöjderna alltid direkt.

Ny funktion:

 • “Återställ punkthöjd”: funktionen återställer en eller flera punkthöjder till ursprungsutseende.

Justering:

 • Avståndet mellan punkthöjdstext och ev. understreck och ev. hänvisningspil är utökat - detta så att linjerna inte ska flyta ihop i utskriven ritning.

Fel som åtgärdats:

 • Ett fel där understreck försvinner när man använder funktionen “Flytta punkthöjd i plan” - fixat!

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

 • Forbedring: Overhøyde, manglende overhøyde og hastighet blir nå eksportert til LandXML sammen med geometrilinjen.
 • Feilretting: Tatt bort muligheten til å endre overhøyde fra Track Data dialogen fordi det kunne føre til uoverensstemmelse med data lagret av Linjekonstruksjon.
 • Feilretting: Drawing - Utlagte masser ble ikke presentert riktig i tverrprofiluttegning med jernbanestil.
 • Feilretting: Reports - Innmålte punkter ble akkumulert når ALC rapporten ble kjørt flere ganger.
 • Feilretting: Old Tools - Draw vertical alignment - IOBRAILL.ARX lastet ikke riktig eller krasjet.

Oppdateringer i Vann og avløp

Avstandsanalyse

 • Korrigert beregning tar nå hensyn til ledningsveggtykkelse

Presentasjon Lengdeprofil

 • Kummer utenfor node/kumgruppe vises nå i riktig posisjon/profil
 • Rettet presentasjonen slik at “sikk-sakk” mønstre ikke forekommer på ledninger
 • Forbedret presentasjon av satellitt for kum utenfor node/kumgruppe
 • Lagt inn nytt lag og ny farge for linjer som skiller ledningsinformasjon i tekstdelen

Eksport

 • Rettet KOF-eksport slik at alle traseer, og ikke bare siste aktive trase, blir vist i “Samlerapporten”.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Forbedring: Eksploder vegskilt funksjonen bedre tilpasset for skiltproduksjon (#351)
 • Forbedring: Valg for “kantlist” er nå tilgjengelig for en rekke skilt (#353)
 • Forbedring: 751 - Det er nå enklere å endre retning for pil (#508)
 • Feilretting: “Forhåndsvisning” av skilt har på enkelte maskiner ikke vært synlig (#494)
 • Feilretting: Noen skilt ble ikke avrundet til riktig lengde (#386)
 • Feilretting: 701.1 - høyden på skiltet var ikke riktig med kun en linje med tekst (#446)
 • Feilretting: 701.1 - størrelsen på pilene “701.V90” og “701.H90” var ikke riktig (#443)
 • Feilretting: 705.1 - avstanden fra kant skilt til bord var ikke riktig for gul bakgrunn (#387)
 • Feilretting: 538.M - skiltet manglet (#457)
 • Feilretting: Skiltene lå ikke inne med riktig høyde på geometrien → 502, 503, 504, 505, 526.1 & 526.2 (#451)
 • Feilretting: Skiltene 556 og 558 hadde feil verdi for størrelse i ini-filen (#452)

Personlige verktøy
Andre språk