Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.00.FP1a

Release dato: 2010-05-19


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

 • Støtter AutoCAD 2011 produkter

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Novapoint Arealplan har oppdatert temakodene i ny planlov. Dette medfører at denne versjonen ikke er bakoverkompatibel til tidligere versjoner. Når du åpner en plantegning i denne versjonen for første gang vil du få et spørsmål om å konvertere. Du må si ja for å bruke plantegningen i denne versjonen - og senere versjoner. Etter konverteringen kan tegningen ikke lenger brukes i tidligere versjoner av Novapoint Arealplan. Dersom du svarer nei kan du ikke bruke plantegningen i denne versjonen - men kun i tidligere versjoner.
 • Koble et eller flere formål er raskere enn før i store planer.
 • Eksport av SOSI fra store kommuneplaner er raskere enn før.
 • Mindre reguleringsendring i en plan vedtatt etter PBL 1985 kan nå gjøres med PBL 2008.
 • Eksport av SOSI 4.1 med både PBL 1985 og PBL 2008 er ok.
 • Import av SOSI 4.1 med både PBL 1985 og PBL 2008 er ok.
 • ..VERTNIV har blitt lagt til som en generell egenskap som kan gis fra SOSIhode innstillinger.
 • Nye plantyper for SOSI 4.1, med PBL fra 1985 og 2008, er lagt inn for både Reguleringsplan og Kommuneplan.
 • Noen ganger ble korrekte linjer ikke med til SOSI, dette skyldtes problemer med å detektere om linjen var innenfor planområdet. Dette er rettet.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

All versions

 • Bugfix: Railway symbols - Correct switch is now inserted for switch 1:18,4 R=1200 Left.

Belgium version

 • Bugfix: Excel Alignment Report (Ticket #505): Speed, cant and insufficient cant added to the tab RADIUS POINTS and CANT. They are also now diplayed without decimals.
 • Bugfix: Alingments Points Acad Report Table (Ticket #506): Misc fixes.

Oppdateringer i Novapoint Vann og avløp

Konfigurasjon

 • Bugfix: Feil veggtykkelse ble lest fra konfigurasjonen for betongkummmer med diameter D > 800mm

Konstruksjon

 • Stabilisering: Ved visning av eksisterende objekter (parallelle objekter - ikke kryssende)og hyppig åpning/lukking av vertikaltegningen forårsaket “Fatal Error”.
 • Stabilisering: Minsket GRID i vertikaltegning ved store høydeintervall. Eksempelvis om høyde ”-999” blir selektert fra terrengmodellen.
 • Bugfix: Ved endring av koblingstype kum til bend, eller bend til kum; ble feil innsettingspunkt brukt.

Presentasjon

 • Bugfix Plan tegning: ledninger ble ikke tegnet ut hvis ledningslengden var kortere enn halve seksjonslengden.”Trim” av ledninger for å unngå overlapp kunne også forårsake at ledning ikke ble tegnet ut.
 • Bugfix Lengdeprofil: Hvis koblingstype ikke er definert i modellen kunne dette forårsake “error” ved uttegning.
 • Fix Lengdeprofil: Nå mulig å presentere kummer med negativt profilnummer(kum plassert “bak” første node).
 • Fix Lengdeprofil: Nå tegnes Trasenavn automatisk i øvre venstre hjørne.
 • Bugfix Tegn 3D Solid: Hvis koblingstype ikke er definert i modellen kunne dette forårsake “error” ved uttegning.

Beregning

 • Fix: Tverrprofilsberegning kunne feile pga avrunding i traselengdens referanselinje.

Eksport

 • Fix: Tverrprofilmodell for grøfteflater.
 • Fix KOF: Endret punktkode-definisjonen, slik at punktnavn får høyde(z-verdi) i tegningen (bla for visning av punktnavn i Virtual Map).
Personlige verktøy
Andre språk