Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.10.a

Release dato: 2011-01-11


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | np1810a | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Novapoint Basis

  • Endre punktinformasjon i visning/redigering av terrengmodell er fikset
  • Verktøylinjene Snap, Layer og Change er nå funksjonelle igjen
  • Import av laserscan data til rutenettsmodell er tilbake
  • Virtual Map er oppgradert til version 6.0.4

Novapoint Veg

  • Excelrapporter fra Vegmodellen er alle tilgjengelige igjen

Rettelse for feil ved beregning av fasadepunkt

Under beregning av beregningspunkt ved fasade, skal ikke refleksjon fra egen fasade være med for Lden. Det ble den i 18.10 64bit pga. feil i pekere fra beregningspunkt til bygning etter overgangen til 64-bit. Feilen er rettet i 18.10a.

Novapoint VA

  • Rettet feil som oppsto i forbindelse med bytting til ny 64-bit konfigurasjonsdatabase. Feil oppsto når VA-prosjektet ble lagret på ekstern server.

Feilen var synlig for bruker ved at en del funksjoner i konstruksjonmodus ikke ble operative.Personlige verktøy
Andre språk