Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.10.FP1

Release dato: 2011-03-21


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Nytt i FP1 sammendrag:

FP1 er en stor oppdatering med mange forbedringer i flere av Novapoint-modulene.

Novapoint Basis – Tverprofil fra en 3D AutoCAD tegning er utvidet med kobling til terreng modellen. Funksjonen Kvalitetskontroll fra Site Tool er nå også tilgjengelig fra Novapoint Basis.

Novapoint Veg Utvidet – Ny tverrprofilgenerator! Den inkluderer muligheter for å generere intelligente og plassbesparende layouts, med helt minimalt manuelt arbeid fra brukerens side. Funksjonen er svært konfigurerbar og kraftig, og inkluderer også muligheten for å oppdatere ved hjelp av NCO. Det eldre verktøyet for generering av tverrprofiler er flyttet til Verktøy (eldre versjoner). Mange forbedringer og feilrettinger ellers.

Novapoint Jernbane - Ny funksjon: 3D tog (3D-train) er en ny funksjon der brukeren kan vise togets “friprofil” i tverrprofiler og beregne den som en 3D-modell. I kombinasjon med konfliktkontrollen i Virtual Map er dette meget nyttig!

Novapoint Arealplan – støtte for SOSI 4.3.

Novapoint Virtual Map – en stor oppdatering med kvalitetsforbedringer. Direkte visning av VA prosjekter (som fra Veg). Forbedret støtte for import av LANDXML.

Novapoint VA (veg drenering) - Ny funksjon for Angre/Gjør om. Ny funksjon for å Importere/Eksportere VA modeller. Ny funksjon for å låse fall på stikkledningstrase.

Novapoint Landskap - 3D-funksjonalitet er lagt til i linjekonstruksjon

Novapoint Trafikk Skilt – feilrettinger.

Novapoint Tunnel – feilrettinger.

FP1 er også klargjort for AutoCAD 2012 plattformer.

Note Vi anbefaler ikke å ha både 32-bit og 64-bit versjoner av Novapoint installert på samme system. Dette er ikke testet og kan skape problemer.

Kjente feil i FP1:

Funksjon “Tegn koter fra rutenettsmodellen” fungerer ikke, den blir rettet i FP2. Kobling til plantadatabasen er fjernet, dette blir rettet til FP2

Nytt i Basis:

3D tverrprofil:

Denne lar brukeren ta ut et tverrprofil basert på 3D-elementer i en tegning. Funksjonen er nå forbedret slik at den inkluderer terreng fra terrengmodellen.(#800)

Kvalitetskontroll:

Tidligere kun tilgjengelig i Site Tool. Kvalitetskontroll lar brukeren sammenligne innmålt data fra et prosjekt med modellert data i veg og jernbanemodellen.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.10FP1 32 bit
Novapoint Arealplan har oppdatert til SOSI versjon 4.3
Se produktspesifikasjoner her
 • Ny metode for å sette sosiversjon og sjekke filen med sosi kontroll. LES DETTE
 • Eksport og Import av SOSI versjon 4.3
 • Nye tegneregler i kommuneplan ihht siste spesifikasjon fra MD
 • Konvertering fra SOSI 3.4, 4.0, 4.1 og 4.2 til SOSI 4.3
 • Konvertering fra PBL 1985 til PBL 2008 SOSI 4.3
 • Rediger direkte i tabellen i søk etter formål i tegning
 • AREALST ble alltid satt til 1 (nåværende) når man koblet fra og til i kommuneplan. Dette er rettet

Nytt i veg:

Tverrprofilgenerator:

I denne versjonen slipper vi den nye tverrprofilgeneratoren vår! Den bygger på tidligere versjon, men inkluderer nå nye muligheter for å generere intelligente og plassbesparende layouts, med helt minimalt manuellt arbeid fra brukerens side. Funksjonen er svært konfigurerbar og kraftig, og inkluderer også muligheten for å oppdatere ved hjelp av NCO.

Ikke få panikk om du fremdeles ønsker å bruke det eldre verktøyet for generering av tverrprofiler, den er fremdeles tilgjengelig, men er flyttet til Verktly (eldre versjoner).

Fikser:

Vegmodel:

Det er gjort noen endringer til måten planum fungerer. Der det tidligere var endel automatikk som korrigerte planumdefinisjonen slik at den ville koble seg korrekt mot grøfteflatene. Det er nå endret slik at den automatiske korreksjonen ikke skjer, og brukerens definisjon følges mer direkte. Dette tillater større fleksibilitet i definisjonen av planum, men betyr at tidligere definisjoner som ikke var helt korrekte nå kan endre profil og masse ved ny bygging av modellen. (#240)

Vegviser for kryss fungerer nå med større Euref koordinater (som i Finland)(#699)

Rehab skal nå fungere plettfritt mot vegkanter definert ved temakoder.

Bakkeplanering - antall tillate flater øket fra 20 til 56.

Lagre som - Beregnet terreng til terrengmodell fungerer nå igjen. Dette er en lite kjent funksjon som lager en terrengmodell basert på den beregnede vegmodellen. Dette kan være praktisk om man vil bygge en vegmodell på nytt, uten å være i besittelse av den tilhørende terrengmodellen.

Eksport av LandXML-data fra vegmodellen er forbedret med hensyn til maskinstyringsystemer (#793)

Instillingene for vegmodellen inkluderer nå instilling for lukket grøft.

Endel andre små feil er også blitt korrigert.

Ny stikningsdata eksport fra Vegmodellen, til formatet LandXML tverrprofiler. Dette kan blant annet benyttes direkte i Trimble Access målebok.

Linjekonstruksjon:

Det har tidligere vært tilfeller der en bruker som avbrøt redigering av en linje i Linjekonstruksjon i visse tilfeller kunne oppleve at linjen ikke ble gjenopprettet med den opprinnelige vertikalkomponenen. Dette skal nå være rettet. (#789)

Oppdateringer i Novapoint Landskap

 • 3D-funksjonalitet er lagt til i Konstruere linjer og arealer - Linjekonstruksjon
 • Koblingen til plantedatabasen er deaktivert

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

 • Ny funksjon: 3D tog (3D-train) er en ny funksjon der brukeren kan vise togets “friprofil” i tverrprofiler og beregne den som en 3D-modell. I kombinasjon med konfliktkontrollen i Virtual Map er dette meget nyttig!

 • Ny funksjon: Overganger i cant er ikke lenger begrenset til å følge linjeelementer (#818)
 • Ny funksjon: Importer spordata fra LandXML fil (#753)
 • Ny funksjon: Tverrprofil Wizard: Synkroniser beregningsintervall mot intervall i jernbanemodell (#767)
 • Ny funksjon: Tverrprofil Wizard: Hellning for ballastskulder (#872)
 • Ny funksjon: Ny tverrprofilgenerator for jernbane, samme som for veg (#885)

 • Bugfix: Jernbanemodellen kræsjer om design parameters -tab velges. (#683)
 • Bugfix: Sett inn symbol: Autocad kræsjer om “Sett inn symbol” trykkes uten at en blokk er valgt. (#684)
 • Bugfix: Tverrprofil Wizard: Synkroniser beregningsintervall med intervall i jernbanemodell (#685)
 • Bugfix: Tverrprofil Wizard: Gruppe 3 spøkelsesflater gir byggfeil (#686)
 • Bugfix: Tverrprofiler fra jernbanemodellen; plassering av høydemerking der cant er null (#688)
 • Bugfix: Designobjekter mangler i jernbanemodellen (#787)
 • Bugfix: Tverrprofil Wizard: Feil i beregningen av ballast på dobbeltspor i venstrekurver (#789)
 • Bugfix: Linjekonstruksjon Input/Horisontal ikke tilgjengelig (#828)
 • Bugfix: Tverrprofil Wizard: Cant-funksjon feiler når horistontalkomponenten er en klotoide etterfulgt av ARC (#829)
 • Bugfix: Plattform Design: Interpolasjon av vertikalen feiler i enkelte tilfeller (#830)
 • Bugfix: Tverrprofil wizard, oversettelse (#835)

Finsk versjon

 • Ny funksjon: Jernbanemodell: lagt til km-stasjonering i Excel rapporter (volum og linjeinfo) (#765)
 • Enhancement: Avstand mellom 2 linjer; lagt til km stasjonering i rapport (#766)
 • Enhancement: Jernbanemodell: Implementert km-stasjonering i modellen (#775)

Rettinger i Tunnel

Feil i LandXml eksporten

Ved eksport av LandXml –filer fra menyvalget ”Export of Survey Data” og med valget ”Only sections with geometry change” aktivt, ble det i enkelte tilfeller utelatt viktige tverrsnitt med geometriske endringer i LandXML-filene. Dette er nå rettet.

Feil i tunnelgeometrien når referanselinje veg ikke ligger på baselinjen for tunneltverrsnittet

I noen områder i enkelte tunneler (gjerne ved av- og på-ramper) ligger ikke alltid referanselinje veg på baselinja for tunneltverrsnittet. Da var ikke senterpunktet for to tilstøtende buer i tunnelprofilet helt på linje med overgangspunktet mellom tunnelbuene (m.a.o. var ikke tangentene til buene i overgangspunktet helt parallelle). Dette er nå rettet.

Feil for parametrisk tverrsnitt med rette vegger og overgangskurver

Når du oppretter et parametrisk innerprofil med rette vegger og buet overgangskurve som det første du gjør i en tom tunnel geometrifil, ble ikke geometrien korrekt. Dette er nå rettet.

Feil ved skifte mellom uavhengig høyre/venstre rotasjon og normal rotasjon av innerprofilen

Hvis du skifter mellom uavhengig høyre/venstre rotasjon og vanlig rotasjon av innerprofilen, kunne det i enkelte tilfeller bli problemer med å få sprengningsprofilet til å lukke seg mot sålen. Dette er nå korrigert.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

OBS

Se også generell info under “Kjente feil og mangler” for feil funnet etter utsendelse

Konfigurasjon

 • Ifm overgangen til 64 bit versjon er det implementert ny konfigurasjonsdatbase.

Tidligere database, som var en Access database(.mdb), er byttet ut med ny Microsoft SQL CE (.sdf).

 Ved oppstart av nytt prosjekt i ny versjon vil det nå lagres en SDF-fil under katalogen ..\WsConfig,
 i stedet for en MDB-fil, som i tidligere versjoner.
 Import i konfigurasjon er utvidet til å søke etter begge filtyper .mdb og .sdf.
 Brukergrensenittet er ikke endret.
 • Gjenåpnet “Låst fall” i brukergrensesnittet (Innstillinger > Konfigurasjon…).

Rapporter

 • Rapporter har fått ny layout.

Konstruksjon

 • Ny funksjon for Angre/Gjør om
 • Ny funksjon for å Importere/Eksportere VA modeller
 • Ny funksjon for å låse fall på stikkledningstrase

Presentasjon

 • Rettet feil i Lengdeprofil: Det har vært avvik mellom vist fall i konstruksjon og hva som er tegnet ut. Uttegning er nå rettet.

Eksport

 • 3D presentasjon - Ny funksjon for uttegning av 3D SOLID for eksisterende objekt i terrengmodellen
 • 3D presentasjon - Forbedret mulighet for å legge til i ekstra informasjon på lagnavn for 3D SOLID objekter i tegning
 • SOSI eksport - 1) Oppdatert til SOSI versjon 4.0 - 2) Endret brukergrensesnitt for å konfigurere SOSI til Gemini VA eller GisLine.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: Mulig å eksportere skilt i tegningen til Virtual Map (#947)
 • Forbedring: TSEXPLODE kan nå eksplodere skiltet i farger (#631)
 • Feilretting: Tekst - tekst ble ikke vist riktig i strekmodus (#886)
 • Feilretting: 108 - geometri var overlappende (#869)
 • Feilretting: 703 - avrunding for lengde var ikke 100mm (#1018)
 • Feilretting: 705.1 - var ikke mulig å sette inn “farget felt” (#908)
 • Feilretting: 723.41 - manglet i mini-symboler for visningsskilt (#895)
 • Feilretting: 727.1 - støtte for to linjer med tekst manglet (#961)
 • Feilretting: 560.2 - er nå tilgjengelig (#1047)

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • feilretting: Mengdetabell - AutoCAD recover dwg rapporterte om feil i tegningen (#997)

Updates in Novapoint Virtual Map

Version 6.1

New features

 • New method for handling large XREF scenes. XREF method can be selected when re-activating XREF in Model menu. First method is the old method using AutoCAD undo which sometimes fail and caused memory usage increase because of bug in AutoCAD undo. New method doesn’t use undo, but saves dwg, then generates model and then re-opens it, so avoiding the use of undo.
 • Novapoint Water & Sewer support; direct link to database and automatic model generation.
 • LandXML import supports irregular line elements from alignments.
 • LandXML import new feature “Locked” allows users to unlock surfaces from cut operations allowing LandXML surfaces to cut into each other in order of configuration.
 • Changed group behavior so that generation of elements is not affected by groups. For example interpolation nor target layer doesn’t depend on groups, groups function only as on/off for elements.
 • AutoCAD layer name is saved as object property and can be seen in Viewer InfoTool with “Show Ad-vanced Info for Every Object” setting.
 • New tool in Modeler / Configuration Summary will show summary of configuration and useful info like: Layers with no VM definition, Layers with multiple VM definitions, List of all layers and VM definitions and VM definitions with no matching layer.
 • Pipes with 0.0 thickness can now be highlighted with InfoTool.
 • City of Bodø (Norway) added to city list for sunlight analysis function.
 • Purge has new option to purge unused groups.
 • Target layer now works on material areas and roadlines with patch mode and doesn’t depend on group.
 • Help button available in LandXML and WS import.
 • Default value for fog has been lowered to make models more clear when looked far away.
 • Texture compression made available on lower end ATI graphics cards making models with many textures run much faster.


Bug fixes

 • Numerous stability fixes when modeler crashed during model generation.
 • Sometimes Viewer loaded model fine but no 3d was displayed.
 • Meshes with large dimensions or insertion point in 0,0 was sometimes shaking in Viewer.
 • Modeler now ignores 3dfaces with all corners in 0,0,0 that sometimes come from Novapoint Bridge and caused erratic model dimensions and large dimension blocks.
 • Buildings now become same height independent of base height parameter (fix for SOSI buildings).
 • Purge will not remove material areas any more that have only solids.
 • Purge now keeps order of road lines and ditches untouched to keep model generation order untouched.
 • Purge now considers also layers in multiple level xref files.
 • Licensing dialog shows always if license check fails, previously users were not able to change licensing type if license check failed.
 • Groups now work for element chains with 3d objects.
 • Turning audio off now turns all audio off.
 • Model dimensions become now correct if there is no surface like when generating only pipes

Known issues

 • When importing a LandXML file to Virtual Map the Material B_Col_DBlue has to be present in the ini file.
 • Some pipes will appear to be half the size also some lines will not be generated as pipes.Personlige verktøy
Andre språk