Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.10.FP1a

Release dato: 2011-04-11

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Konstruksjon

 • Ved skifte av Prosjekt-ID, så ble forrige prosjekt vist som aktivt prosjekt i plantegningen. Grafikken ble ikke oppdatert. Dette er nå rettet.

Presentasjon

 • Lengdeprofil: Rettet feil vedr beregning av fall mellom vertikale knekkpunkt på en ledning.
 • Lengdeprofil: Rekkefølgen på ledning i tekstdelen leses nå korrekt fra ledningsoppsettet i konfigurasjonen.

Eksport

 • Manglet siste oppdaterte konfigfiler for SOSI 4.0 eksport til Gemini VA og GisLine VA. Nye filer er nå lagt ut.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Tverrprofilgenerator

 • Rettet noen stavefeil i dialogen.

Oppdateringer i Novapoint Landskap

 • Forhåndsvisning i linjebiblioteket (Novapoint Linetype Library) er tilbake
 • Rettet feil ved eksport til fil i Landskap - Mengder - Tegn mengdeliste..
 • Rettet feil i vindu og innstillinger for Landskap - Mengder - Tegn mengdeliste..

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.10FP1a 32 bit

SOSI 4.3 er oppdatert med formålene 1587 og 1588

Oppdateringer i Novapoint Base

Ny funksjonalitet i Norsk Novapoint.
 • SOSI Bygninger for Virtual Map.
 • Generer lukkede 3D polylinjer ut av SOSI 4.0 data.
 • Funksjonen lagrer dataen ned til terrengmodellen og må bli tegnet ut.

Personlige verktøy
Andre språk