Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.10.FP2a

Release dato: 2011-09-28


Virtual Map: Retting i viewer og clash control


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.10FP2a 64 bit
 • Etter at vi rettet ulovlig bue i 18.10FP2 ble en del buer som ikke skulle bli det rettet til kurver. Dette er nå rettet. CL blir ikke rettet mhp ulovlig bue.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Versjon 18.10FP2a 64 bit


 • Overlappende triangler ved Eksport av stikningsdata - Vegflater som triangelmodell - LandXML er korrigert slik at en ikke skal få overlappende overflater (for eks i overgang fra fylling til grøft i skjæring)
 • Kotegenering for veg avrundingsfeil rettet i både 2D og 3D
 • Eksport av planum med grøft aktivert
 • Vegmodell - Utsetting - Flatekantlinje: Vegmodeller som bruker indre fyllingskråning fikk ikke ytterkanten av indre skråning i LandXML-filen med utsettingsdata. Dette er nå fikset.
 • Vegmodell - Utsetting: For alle lag i overbygningen vil LandXML-filen nå ikke lenger forlenge hvert lag med avgrensningslinjer fra øverste flate (dette skapte problemer for Scanlaser maskinstyring og ga også underlige tverrprofiler når indre fyllingskråning ble brukt). Dette betyr at “Alle lag” export til LandXML (Mikrofyn) nå fungere med Scanlaser maskingstyring, Visual Digger.
 • Vegmodell - Utsetting - Tverrprofiler : Vi har lagt til et nytt kombinert lag, som kombinerer planum og grøfter fra lukket drenering til LandXML Tverrprofilformat som Trimble Access kan lese

Rettet nco-funksjonalitet på støy-objekt

Etter en endring i Novapoint Basis fikk man plutselig ikke nco-menyer for støy-objekt. Dette er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.10FP2a 64 bit

Novapoint Basis

 • Oppdatert “Pakk Novapont prosjekt…” til å inkludere VA konfigurasjonsdatabase (SDF fil).

Konstruksjon

 • Forbedret importfunksjonen. Det ble problemer med kurvetilpasning hvis opprinnelig konfigurert tverrsnitt ikke ble med i importen.
 • Fikset kræsj forårsaket av at trasé ble prosjektert med to like ledningsnavn i samme tverrsnitt.

Presentasjon - Tegning

 • Fiks i gammel lengdeprofiluttegning: Feil bredde og plassering av kummer hvis startprofil var større enn 0.
 • Fiks i ny lengdeprofiluttegning: Applikasjonen kunne henge seg hvis lengdeprofil ble tegnet ut to ganger på rad.
 • Fiks i ny lengdeprofiluttegning: I seksjoner med kurvetilpasning er vertikallinjer for for høyder fjernet. Bare radius presenteres.

Presentasjon - 3D

 • Fiks i 3D solid eksport: Ledningsdiameter for første seksjon ble tegnet for alle seksjoner i traséen, uavhengig av om det var ulike dimensjoner i senere traseseksjoner.

Beregning

 • Fikset kræsj i avstandsanalyse.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Feilretting: Lagre bilde av skilt - Funksjonen lagret ingen bilde av skiltet (#1246)

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • feilretting: Explode - funksjonen lagde ikke riktig geometri (#1247)


Rettelser i Novapoint Støy

Rettet nco-funksjonalitet på støy-objekt

Etter en endring i Novapoint Basis fikk man plutselig ikke nco-menyer for støy-objekt. Dette er nå rettet.Personlige verktøy
Andre språk