Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.10.FP2b

Release dato: 2011-11-29

Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.10FP2b 64 bit
 • Eksporten er rettet opp slik at den eksporterer alle flater selv ved veldig store koordinater.
 • PlanID er rettet opp slik at den er riktig også etter konvertering til SOSI 4.3
 • Konfigurajonsfilene (INI filene) er rettet opp slik at bokstaven Å ikke lenger er blitt til + tegn og andre merkelige tegn

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Versjon 18.10FP2b 64 bit
 • Rettet: Polylinje som tegnes ut fra linjekonstruksjon legger seg nå på aktivt lag i AutoCAD.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.10FP2b 64 bit

Novapoint Basis - Terrengmodell Visning

 • Rettet: Funksjon for å registrere/importere eksisterende objekt er stabilisert

Konstruksjon

 • Rettet: Om det manglet lokktype i VA Konfigurasjon førte det til kræsj ved definering/editering av kum i konstruksjonsdialogen
 • Rettet: Om det ble slettet et objekt i VA konfigurasjonen før objektet ble slette i konstruksjon førte det til kræsj
 • Rettet: Feil fokus i konstruksjon trestruktur for koblinger utenfor/ikke tilkoblet node
 • Rettet: Feil vertikal geometri på ledning hvis kurvetilpasning i plan ble etterfulgt av flytting av en lednings start-/endepunkt
 • Forbedret: Korresponderende presentasjon av kjegleplasssering i horisontal og vertikaltegning (tidligere vist “speilvendt”)
 • Forbedret: Implementert kontroll for å ikke tillate trasenavn med .(punktum)
 • Forbedret: Ved opprettelse av ny trase er kjeglerotasjon i kum satt til å følge ledning ut-retning

Konfigurasjon

 • Rettet: Avslutte med Fil-Avslutt lagret ikke endringer/oppdateringer i databasen

Presentasjon - Plan

 • Forbedret: Ny uttegningsfunksjon for Kabelgrøft/VA
 • Forbedret: Ny uttegningskonfigurasjon for Kabelgrøft/VA

Presentasjon - Tverrsnitt

 • Rettet: Funksjonen “Tegn VA-grøft i tverrfrofil for Veg” > VA-grøft fundament ble ikke tegnet korrekt

Presentasjon - Lengdeprofil

 • Rettet: Hvis startprofil > 0, og startet i seksjon med færre antall ledninger enn forrige seksjon, ble det vist tomme tekstfelt og ekstra linjer under hovedramme
 • Rettet: Standardhøyden for mal “Halvhøyde A1” endret til 285
 • Forbedret: Ny mulighet for å tegne/ikke tegne høyde på Bend
 • Forbedret: Ny mulighet for å presentere kumgruppe med kummer eller som node (kun et rektangelsymbol)

Presentasjon - 3D

 • Forbedret: Brukergrensesnittet for å legge på prefiks/suffiks for 3D solid lagnavn er gjort mer fleksibelt
 • Rettet: 3D solid eksport genererte ikke ledning hvis ledningsnavn inneholdt ,(komma)

Rapporter

 • Forbedret: Lagt til “Velg Alle” i trasevalg-dialogen

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Feilretting: Deler av skiltet forsvant når koordinatene i tegningen er store (#1315)

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.10FP2b 64 bit
 • Ny funksjonalitet: Avstandsplantegning er inkludert
 • Ny funksjonalitet: Excelrapporter for volumer og avstander mellom to triangulerte flater er inkludert
 • Ny funksjonalitet: Du kan nå velge om du vil tegne ut 3D tegningen med “3D Faces” eller “Surfaces”
 • Rettet: En mengde ulike avvik er korrigert. Generell stabilisering av systemetPersonlige verktøy
Andre språk