Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.10.FP2c

Release dato: 2011-12-13

Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Base

Version 18.10FP2c 64 bit

Tegn kart fra terrengmodell

  • Rettet: Ved bruk av AutoCAD Map produkter tok denne funskjone veldig lang tid (timer).
 Opptegning er endret til å lage LW Polylines direkte for å unngå problem med Convert i AutoCAD Map.
 Alle Polylines vil om mulig bli LW Polyline.
 Dettet reduserer tiden det tar å tegne kartet og vil også redusere AutoCAD DWG størrelse betraktelig

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.10FP2c 64 bit
  • Oppdaterte konfigurasjonsfiler for å kunne håndtere 2 kommuner med samme navn. I slike tilfeller er det lagt inn fylke som en del av kommunenavnet i listen over kommuner.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Versjon 18.10FP2c 64 bit

F - Normalprofiler.. under Veg - Tegningsgenerator er ikke lenger tilgjengelige

Anbefaler at man bruker Veg - Tegn tverrprofiler - Tegn tverrprofiler fra vegmodellen.. og velg bare en egnet profil. Den er en bedre løsning for F tegning.

Oppdateringer i Novapoint VA

Versjon 18.10FP2c 64 bit

Konfigurasjon

  • Rettet: Innstillinger for Lokk i predefinert lednings- og koblingsmatrise ble ikke lagret ved veksling mellom ulike definisjoner av tverrprofil. Lokktype og høyde på lokk, ble derfor ikke registrert når ny trase ble etablert i konstruksjon.

Konstruksjon

  • Rettet: I noen tilfeller hvor Prosjekt-ID ble endret, ble forrige prosjekt vist som aktiv i konstruksjon plangrafikken hvis noen av tegnefunksjonene feilet (minnet ble ikke oppdatert)

Oppdateringer i Novapoint Virtual Map

Versjon 18.10FP2c 64 bit

Konfigurasjon filer

  • Retting i ini fil for VA.Personlige verktøy
Andre språk