Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP1

Release dato: 2012-04-03


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.20FP1 64 bit
  • SOSI versjon 4.5 er lagt inn
  • Lagt til fritekst som kolonne i egenskap til flate

Oppdateringer i Novapoint Veg

Versjon 18.20FP1 64 bit
  • Excel rapport Mengder Sammendrag. I alle tidligere versjoner var ikke areal for slitelag under 0 flater tatt med i sammendraget. Dette er nå rettet.
  • Alle EXCEL rapporter. I 18.20 hvis Decimnal Symbol i Windows settings er satt til komma (ikke punktum) ble profilering ganget med 1000. Dette er nå rettet.
  • Bakkeplanering. I tidligere versjoner var det problemer i noen tilfeller å tegne ut den første bakkeplanerings seksjon. Dette er nå rettet.
  • Vegmodell - Verktøy - Normal profile nå virker forhånvisning knappen igjen.

Oppdateringer i Novapoint Bru

Versjon 18.20FP1 64 bit
  • Utsetting av 3D tverrsnitt som kan benyttes som grunnlag for AutoCAD lofting er nå inkludert

Oppdateringer i Novapoint VA

Versjon 18.20FP1 64 bit

Presentasjon - Plantegning

  • Endret: For rotasjon av rektangulære kummer så er Lengde lagret langs X-aksen for grunnsymbolet.

Eksport

  • Rettet: I LandXML eksport ble egenskap 'diameter' tolket som ikke lovlig verdi.

Rapporter

  • Rettet: Resultat viste alltid hel traselengde selv om bare deler av traseen var beregnet.Personlige verktøy
Andre språk