Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP2b

Release dato: 2012-08-xx


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

Versjon 18.20FP2b 64 bit

3D snitt fra tegning

 • Forbedret hastighet og innehold i tverrsnitt, se under, før og nå.
 • Note: Det er viktig at den delen av 3D tegning du skal ta en snitt av er i Zoom vindu når du kjører funksjonen.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Versjon 18.20FP2b 64 bit

Lengdeprofil

 • For noen prosjekte ble det feil i lengdeprofil med at terreng og profilhøyder ikke var synkronisert er rettet.

Tegn Vegmodell

 • Feil ved bruk av Tegn Vegmodell… i noen prosjekter er rettet.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.20FP2b 64 bit

Avstandstegningen

 • For noen prosjekter krasjet uttegning av avstandstegningen hvis du hadde tegnet ut en 3D tegning først. Dette er nå rettet.

Tunnel Design dialogen

 • For noen vegprosjekter ble det vist en “forkrøplet skinne”. Dette er nå rettet.

3D-tegning

 • For jernbaneprosjekter ble tunnelen tegnet ut på en elevasjon som var en skinnehøyde for høy. Dette er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.20FP2b 64 bit

Presentasjon - Lengdeprofil

 • Rettet: Tekst for trykkledningers referansepunkt viste “Kote innv.bunn”. Riktig tekst er “Kote utv. topp”.

Presentasjon - 3D

 • Forbedret: Uttegning av VA-modell som SOLID tegnes med “kontinuerlige” ledninger(forlenger i ytterkant og klipper i innerkant) og ikke som enkeltsegmenter. Det vises “brudd” kun der det er dimensjonsovergang.

MERK (06.09.12-INT): Kjent feil i VA 3D solid export i 18.x FP2b(er under analyse og rettes snarlig!! ). Solids blir nå plassert feil ift ledningens referanselinje. 3D-polylinje fra VA-modell er riktig.

Terrengmodell - Import av SOSI-filer (eksisterende VA ledningsnett)

 • Forbedret: Importen er endret til også å tolke ledningshøyder fra “F_Z” og “T_Z”, og ikke bare fra H i “NØH”.
 • Forbedret: Det er lagt inn en status på for hvilke ledningsobjekter som evt mangler høyder i log-filen.

Mao er det lurt å lese logfilen (nederst i listen) for å se hvilke ledningsobjekter det gjelder. Søk på ledningsobjekt i terrengmodellvisningen (grafikk) med “Ctrl + F” for spesifikt objektnummer (fra logfilen).

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Feilretting: 560 - det er nå mulig å velge TH=105 (#1610)Personlige verktøy
Andre språk