Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP2c

Release dato: 2012-09-14


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.20FP2c 64 bit

Ved start av søk etter formål kunne man få en feilmelding. Dette er rettet

Oppdateringer i Novapoint Veg

Versjon 18.20FP2c 64 bit

Tegn Vegmodell...

  • Rettet en krash ved Tegn skråningssymboler med Civil 3D 2012.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.20FP2c 64 bit

Avstandstegning

  • Forbedret ytelse - spesielt ved første gangs beregning av et tunnelintervall

Oppdateringer i Novapoint VA

Versjon 18.20FP2c 64 bit

3D presentasjon

  • Rettet: 3Dsolid av ledninger ble i enkelte tilfeller tegnet ut feil ift referansepunktet. Eksempelvis ble noen gravitasjonsledninger plassert ut fra topp utvendig referanselinje, og ikke ift innvendig bunn.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

  • Feilretting: TSEXPLODE - opprettet flere polylinjer for monteringsrammen (#1633)Personlige verktøy
Andre språk