Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP4b

Release dato: 31-01-2013


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.20FP4b 64 bit

Feilrettinger

Alle versjoner:

 • Avstand mellom to linjer… Support for variabel start profil.
 • Linjekonstruksjon – Data – Man kan nå sette minimumns verdier for både standard radius og lengde for en kurve.
 • Linjekonstruksjon – Tegn linje fra tegning. Fikset manglende profil for Dralin 4.
 • Linjekonstruksjon – Fikset min/max verdier for referensepunkter.
 • Vegmodell – har nå support for høyder fra kantlinjer med transition curves. Previously the elevation from the start of the transition was applied to the whole curve.
 • Vegmodell – Sideområder – Avrunding. Høyre og venstre side kan nå ha ulike verdier.
 • Tegn tverrprofiler fra vegmodell… – terrenget justeres ikke ved veldig bratt terreng.


Oppdateringer for funksjon: 3D Objekt langs Linje…

 • Veg - 3D Presentasjon - 3D Objekt langs Linje…
  • 3D Presentasjon – 3D Objekter langs en linje… Store frobedringer, inkluderer nå EXCEL eksport, Tabelltekst til tegning og forbedret brukergrensesnitt.
  • Se detaljert beskrivelse:3D Objekt langs Linje…


Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.20.FP4b 64 bit

3D Presentasjon

 • Forbederet 3D solid eksport: Nytt brukergrensesnittet for mer fleksibel definering av AutoCAD-lagnavn på 3D kummer og ledning iht ny SVV HP138
 • Rettet: 3D solid kunne i noen kombinasjoner av sirkulære og rektangulære ledninger/kabler i samme grøfteseksjon bli presentert med feil referansepunkt

Produktbibliotek

 • Nytt og omfattende bibliotek bestående av ca. 1800 deler i 3D
 • Enkel arbeidsmetodikk, velg fra biblioteket og sett ut i tegning
 • Funksjonalitet for utsetting av pos.nr. og eksport av mengder til tabell
 • Nye malfiler tilpasset produktbiblioteket

Kjente feil og mangler:

 • Ved start av funksjonen 'Pos.nummer og tabell' deaktiveres AutoCAD variabel “attdia”.
 • Enkelte produktkategorier i utforskeren er mangelfulle. Disse vil bli oppdatert fortløpende i 2013.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Version 18.20FP4b 64 bit

Feilrettinger

Alle versjoner:

 • Forbedringer på Alignment Design from surveyed data… (NovaTrack)
 • Linjekonstruksjon – Data – Man kan nå sette minimumns verdier for både standard radius og lengde for en kurve.
 • Vegmodell – Sideområder – Avrunding. Høyre og venstre side kan nå ha ulike verdier.
 • Tegn tverrprofiler fra jernbanemodell… – terrenget justeres ikke ved veldig bratt terreng.


Oppdateringer for funksjon: 3D Objekt langs Linje…

 • Veg - 3D Presentasjon - 3D Objekt langs Linje…
  • 3D Presentasjon – 3D Objekter langs en linje… Store frobedringer, inkluderer nå EXCEL eksport, Tabelltekst til tegning og forbedret brukergrensesnitt.
  • Se detaljert beskrivelse:3D Objekt langs Linje…


Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.20.FP4b 64 bit
 • En rekke forbedringer og rettinger er gjort i brukergrensesnittet for definisjon av tverrforbindelsestverrsnitt og nisjetyper.
 • En rekke forbedringer og rettinger er gjort i brukergrensesnittet for innlegging av tverrforbindelse- og nisjeforekomster.
 • En rekke forbedringer og rettinger er gjort 3D-uttegningsfunksjonaliteten for nisjer og tverrforbindelser, men fremdeles kan noe av geometrien som tegnes ut være unøyaktig. Resultatet må alltid kontrolleres av brukeren.
 • Det er nå mulig å spesifisere om nisjene skal følge vegen/banens lengdefall eller være horisontale.
 • Opsjonen får åpne eller lukkede tverrforbindelser er nå aktivert.
 • Nisjer og tverrforbindelser forårsaker ikke lenger merkelig geometri i brukergrensesnittet og tegningene for geologi og bergsikringsregistrering.
 • Tidligere krasjet systemet når brukeren oppgav lagnavn med spesielle verdier i dialogen for 3D-tegning. Dette er nå rettet.
 • Tverrforbindelser kan nå superponeres med nisjer i 3D uttegningen.
 • Nisjer og tverrforbindelser er nå inkludert i plantegningene.
 • Avstandstegningene krasjet i noen tilfeller. Det er nå rettet.
 • Ved skifte mellom ulike bergningsflater i dialogen for avstandsberegning, forble i noen tilfeller beregningsknappen innaktiv. Dette er nå rettet.
 • En avrundingsfeil i brukergrensesnittet for LandXML eksporten gav i enkelte tilfeller en feilmelding om at foreslått intervall var utenfor tunnelen. Dette er nå rettet.
 • For LandXML eksport av tunneltverrsnitt knyttet til bane, ble skinnene inkludert i tverrsnittet og det ble i enkelte tilfeller inkludert noen ekstra linjer i tverrsnittet. Dette er nå rettet.
 • I enkelte tilfeller hang volumberegningen og 3D uttegningen av volumet. Dette er nå rettet.
 • I enkelte tilfeller gav volumberegningen negative volumer. Dette er nå rettet.

Personlige verktøy
Andre språk