Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP4c

Release dato: 15-02-2013


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.20FP4c 64 bit

Feilrettinger

 • Vegmodell – Terrengmodell:
  • Vi har i FP4b fått inn en feil der man plutselig får inn hakk i terrengprofiler i senterlinjen når objekter med null høyde var aktive. Disse hakkene går typisk 2-300 meter rett ned, uten at det er data i terrengmodellen som bidrar til dette. Dette er nå rettet.


 • Linjekonstruksjon – kan nå endre verdier når man har Windows komma som default.


 • Veg – Tegn Lengdeporfil fra vegmodel med VA grøft
  • I forrige versjon var det ikke mulig og velge VA grøft for uttegning. Dette er nå rettet. • Vegmodell – Data – Objekter i Tverrprofil
  • Objekter i Tverrprofil fra AutoCAD blocker tegnes til tverrprofilviseren og til AutoCAD. Veg – Tegn Tverrprofiler – Tegn Tverrprofiler fra Vegmodell.


Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.20.FP4c 64 bit

Produktbibliotek

 • To nye leverandører på plass
  • Konsoller for ventil- og flensekryss fra BB Produkter
  • BB Ultra fra BB Produkter
  • Flenseføtter, tannskinner og innstøpingshylser fra Flensefot AS
 • Lagt til søke/filter-funksjon i biblioteket

Eksport til SOSI

 • Rettet: For koblinger som IKKE var tilknyttet en node fikk koordinater (..NØH) 0, 0, 0.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Version 18.20FP4c 64 bit

Feilrettinger

Alle versjoner:

 • Jernbanemodell – Terrengmodell:
  • Vi har i FP4b fått inn en feil der man plutselig får inn hakk i terrengprofiler i senterlinjen når objekter med null høyde var aktive. Disse hakkene går typisk 2-300 meter rett ned, uten at det er data i terrengmodellen som bidrar til dette. Dette er nå rettet.


 • Linjekonstruksjon – kan nå endre verdier når man har Windows komma som default.


 • Jernbane – Tegn Lengdeprofil fra Jernbanemodell med VA grøft
  • I forrige versjon var det ikke mulig og velge VA grøft for uttegning. Dette er nå rettet.


 • Jernbanemodell – Data – Objekter i Tverrprofil
  • Objekter i Tverrprofil fra AutoCAD blocker tegnes til tverrprofilviseren og til AutoCAD. Templater med doble spor med tog er supportert. Rail – Draw Cross Sections – Draw Cross Sections from Railway Model

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.20.FP4c 64 bit
 • Plantegningen med nisjer og tverrforbindelser tegnes nå ut korrekt
 • LandXML eksporten fikk i noen tilfeller “uendelig” store verdier for målene på tverrsnittet. Dette er nå rettet.
 • Tunneltverrsnittet i tverrsnittstegningen fikk noen ganger en rar “kul” når tverrsnittet inneholdt en nisje. Dette er nå rettet.
 • Offsetverdien mellom nisjens innerprofil og sprengningsprofil i nisjetypedialogen virket ikke. Dette er nå rettet.
 • Du får ikke lenger definert dimensjonerende størrelser for nisja relativt til bankett når det ikke er definert en bankett.
 • E-verdien for nisjer ble ikke alltid satt riktig. Dette er nå rettet.
 • Høyden (H) på nisja ble ikke alltid satt riktig. Dette er nå rettet.
 • Starten på nisjene fikk i noen tilfeller galt utseende i tunnel prosjekteringsdialogen. Dette er nå rettet.
 • Tverrforbindelser med negativ alpha verdi ble i noen tilfeller vist med noen ekstra linjer i tunnel prosjekteringsdialogen. Dette er nå mye bedre, men fremdeles ikke helt OK.
 • Ved kopiering av linjer i tverrforbindelse dialogen, kunne man få visning av tverrforbindelsene over hverandre i tunnel prosjekteringsdialogen. Dette er nå rettet.
 • Det er lagt til ekstra informasjonstekst i 3D-uttegningsdialogen som forteller at du bør bruke “Surface” opsjonen ved uttegning av nisjer og tverrforbindelser.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Feilretting: Generelt - noen skilt fikk forskjellig størrelse ved “drag & drop” eller “sett inn…” knappen ( #1756)
 • Feilretting: 206 - feil størrelse i LS ( #1809)Personlige verktøy
Andre språk