Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP4d

Release dato: 25-02-2013


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.30FP4d 64 bit

Feilrettinger

  • Vegmodell – Terrengmodell
    • Vi hadde feil i noen prosjekter, der man plutselig får inn hakk i terrengprofiler i senterlinjen når objekter med null høyde var aktive, uten at det er data i terrengmodellen som bidrar til dette, se under. Dette er nå rettet.


Personlige verktøy
Andre språk