Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP4h

Release dato: 27-09-2013


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

 • Det er nå mulig å linearinterpolere vegghøyden for rette vegger - både for innerprofilet og sprengningsprofilet.
 • Muligheten for å angi en flatekantlinje som referanselinje for tverrsnittshøyder for uroterte tverrsnitt er nå fjernet.
 • I uroterte banetunneler ble i noen tilfeller basislinja skjev og dermed hele tunnelgeometrien skjev. Dette er nå korrigert,
 • LandXML eksport: Dersom du velger LandXML opsjonen (ikke Leika opsjonen) eksporteres nå kun hvelvet for innerprofilen og sprengningsprofilen. Vegbanen og sålen inkluderes ikke. For Leika opsjonen eksporteres fremdeles innerprofilen sammen med vegbanen og sprengningsprofilet sammen med sålen slik at de utgjør lukkede tverrsnitt.
 • LandXML eksport: Det ble i enkelte tilfeller eksportert for mange tverrfallsendringer. Dette er nå korrigert.
 • LandXML eksport: Antall eksporterte punkt i hvelvet feilet i noen tilfeller slik at mottakende system ikke fikk interpolert. Dette er nå korrigert.
 • Ved bruk av enkelte tegningsmaler (bl.a. Norconsult sin standardmal) ble ikke teksten skrevet ut på tverrsnittstegningene. Dette er nå korrigert.
 • Når brukeren for andre gang åpnet dialogen for generering av layout for geologi- og bergsikringstegninger, ble evt. dynamiske parametre som var satt inn i tittelfelttabellen rotet til. Dette er nå korrigert.
 • For tunneller med høye profilnummer endret uttegningen av geologi og bergsikring seg etter lagring. Dette skyldets for liten angivelse av antall siffer ved skriving. Dette er nå korrigert.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: 707.2 - skiltet er nå tilgjengelig (#2025)
 • Nyhet: 707.3 - skiltet er nå tilgjengelig (#2026)
 • Nyhet: 709.2 - skiltet er nå tilgjengelig (#2039)
 • Forbedring: 751 - regel for utforming oppdatert (#2048)
 • Forbedring: 753.1 - regel for utforming oppdatert (#2080)
 • Forbedring: 753.2 - regel for utforming oppdatert (#2081)
 • Forbedring: 755 - regel for utforming oppdatert (#2082)
 • Forbedring: 757 - regel for utforming oppdatert (#2083)
 • Feilretting: Grips - FATAL ERROR på “skilt grips” når vegoppmerking var lastet (#2028)
 • Feilretting: Lisensiering - standard versjon virket ikke på enkelte maskiner (#2034)
 • Feilretting: Lisensiering - listen over tilgjengelige skilt i standard versjon var ikke riktig (#2043)
 • Feilretting: 705.2 - FATAL ERROR når man benyttet funksjonen “Informasjon” (#2140)
 • Feilretting: 719.12 - legg til linje ga feil tekstøyde på den nye linjen (#2058)


Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

Alle versjoner

 • Feilretting: Generelt - fikset en feil som førte til at AutoCAD ble veldig treg når trådkorset krysset polylinjer (#2030)Personlige verktøy
Andre språk