Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP2a

Release dato: 2012-06-29


NB: Din Windows 7 må ha SP1 oppdatering eller nyere installert for at alle funksjonene i Novapoint skal virke.

Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Veg

T-Kryss. Dråprøy a verdi kan nå editeres og verdien blir lagret.
Veg modell - Objekter i tverrprofilet supporeter ikke AutoCAD 2013 DWG format, block må lagres som 2012 eller tidligere.

Oppdateringer Novapoint Tunnel

Versjon 18.30FP2a 64 bit

Ny funksjonalitet

 • For jernbaneprosjekter vises nå elevasjonssymbolet i “SOK” i Tunneldesign dialogen.

Rettede feil

 • 3D-tegning med “Surface” opsjonen valgt krasjet i noen situasjoner. Dette er nå rettet.
 • 3D-tegning med “Surface” opsjonen valgt tegnet ikke alltid kjørekassen som “surface”, men bare som tverrsnitt. Dette er nå rettet.
 • Tverrsnittstegningen krasjet i noen situasjoner. Dette er nå rettet.
 • I tverrsnittstegningen ble ikke alltid mållinjene tegnet ut når brukeren bestilte flere tegninger samtidig. Dette er nå rettet.
 • For noen sjeldne tilfeller, fikk ikke brukeren lov til å definere innerprofil i hele tunnelens lengde i Tunneldesign dialogen. Dette er nå rettet.
 • I avstandstegningen ble det i noen situasjoner tegnet gale avstandspolygoner basert på avstandspunktene. Dette er nå rettet.
 • 3D-tegningen for volumkontroll krasjet i noen situasjoner. Dette er nå rettet.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.30FP2a 64 bit

Nytt VA produktbibliotek

Vianova Systems lanserer et nytt VA-bibliotek med støtte for 64-bit programvare. Biblioteket vil i første versjon være basert på dwg-blocker og i hovedsak være i 2D. Produkter hentes fra en leverandørmeny og settes direkte inn i tegning. Denne første versjonen har ikke alle produktleverandørene på plass, men vi vil fortløpende fylle på med produkter. Viktig å følge med på nettsiden for nedlastinger av nye produkter, dette kan skje manuelt og ved oppdateringer av programmet. Viktig å merke seg at dette er første versjon og det vil nå bli satt fokus på funksjoner og tabeller, samtidig som vi har fokus på 3D og supplering med nye produkter.

Konfigurasjon

 • Rettet: Sletting av Virtual Map texture navn ga feilmelding

Rapporter

 • Rettet: Stikkledningtraseer ble ikke inkludert i mengdeberegning og volumrapporten.

3D presentasjon - Virtual Map

 • Rettet: VA-plugin viste topp av kum for høyt over terrengnivå ift riktig høyde i VA modellen.

Presentasjon - Lengdeprofil

 • Rettet: Uttegning feilet hvis ledningens endepunkt var etter siste profil i traseen (etter senter siste node).

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Feilretting: 727 - enkelte kombinasjoner førte til fatal error ved bruk av copy/move (#1573)
Personlige verktøy
Andre språk